Smlouvy bez uvedené ceny

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 88484 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7,95 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace Natáčení 129 864 Kč
3. 1. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dodatek č. 1 ke smlouvě o výzkumu - odvádění a čištění odpadních vod Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Smlouva z objednávky OBP 17 - 100146 Neuvedena
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Úřad pro technickou normalizaci, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Řešení normalizačních úkolů Neuvedena
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zpracování projektu úpravy chodníku - obec Střelice, u hasičské zbrojnice Neuvedena
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zpracování PD - Střelice, oprava chodníků na ul. Ant. Smutného Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Družstvo Rodopská 3152, družstvo prodej pozemku parc.č. 4400/734 a parc.č. 4400/740 v k. ú. Modřany o celkové výměře 27 m2 Družstvu Rodposká 3152, družstvo se sídlem Rodpská 3152/2, 143 00 Praha4 Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Kukal Zdeněk parc. č. 345 a část parc. č. 340/5 k. ú. Braník Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. Skopalová Radana
  2. Skopal Tomáš
směna pozemku parc.č. 1055/25 o výměře 97 m2, pozemku parc.č. 1055/28 o výměře 99 m2, části pozemku parc.č. 1057/1, dle GP č. 4690-207/2013 ze dne 3.10.2013 oddělené a nově označené jako pozemek parc.č. 1057/50 o výměře 117 m2 a pozemku parc.č. 2 Neuvedena
24. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. World Management s.r.o.
  2. Popelář Jan
změna nájemce v záhlaví smlouvy Neuvedena
13. 12. 2007 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. World Management s.r.o.
  2. Popelář Jan
Nájemní smlouva Popelář, Na Staré č. p. 102, k. ú. Lahovice Neuvedena
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Vitapharma, s.r.o. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví SPEED PRESS Plus a.s. Na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy č. OZP-VZ-2017-009 u vás objednáváme 5 000 krokoměrů o celkové hodnotě 186 436,80 Kč Neuvedena
31. 7. 2012 24. 4. 2017 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. Raiffeisenbank a.s. Rámcová smlouva na úvěrové bankovní produkty Neuvedena
31. 7. 2012 24. 4. 2017 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. Raiffeisenbank a.s. Rámcová smlouva na úvěrové bankovní produkty Neuvedena
30. 12. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva č. 400026203/07 Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Praha 2, Botičská 8 KIWISTAV s.r.o. Smlouva o dílo - oprava sociálního zařízení a šatny v areálu hřiště školy Neuvedena
17. 8. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Grantová smlouva pro projekt v rámci programu Erasmus+ 333 975 Kč
29. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Vítkov Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Dodatek č.4 - Nájem a provozování vodního díla (kanalizační řad) Neuvedena
11. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Safic-Alcan Česko, s.r.o. DODÁVKY GRANULÁTŮ A POLYURETANOVÝCH POJIDEL V ROCE 2017 Neuvedena
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 16 Richard Kroczek Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení Neuvedena
4. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 16 Petr Pospíšil Rámcová smlouva - poskytování služeb CK Neuvedena
5. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Bowling - Pool s.r.o. DODÁVKY BAZÉNOVÉ CHEMIE A CHEMICKÝCH ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2017 Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Závazek zdravotní pojišťovny publikovat DNCV v přehledu a závazek společnosti uvádět léčivý přípravek na trh za smluvenou cenu. Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Závazek zdravotní pojišťovny publikovat DNCV v přehledu a závazek společnosti uvádět léčivý přípravek na trh za smluvenou cenu. Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Vodafone Czech Republic a.s. Prodloužení smlouvy, cena, sleva. Neuvedena
1. 3. 2011 24. 4. 2017 Detail smlouvy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Vodafone Czech Republic a.s. Poskytování služeb elektronic.komunikací Vodafone one net. Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Ing.Madeleine Štulíková CSc., - Dodav. kupní sml. krátkodobá-NEINVEST - zajištění překladu odborných textů Neuvedena
24. 10. 2014 24. 4. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Ústí nad Labem-Severní Terasa Ing. Michal Simon Vodní hospodářství - rámcová smlouva Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Bučovice Ředitelství silnic a dálnic ČR Sml. o zajištění kontroly, oprav a údržby dopr. značení Neuvedena
5. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Šlapanice Zwyrtek Hamplová Dohoda - Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb Neuvedena
25. 3. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Šlapanice Zwyrtek Hamplová Ostatní - Smlouva o poskytování právních služeb Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Sandoz s.r.o. Závazek zdravotní pojišťovny publikovat DNCV v přehledu a závazek společnosti uvádět léčivý přípravek na trh za smluvenou cenu. Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Sandoz s.r.o. Závazek zdravotní pojišťovny publikovat DNCV v přehledu a závazek společnosti uvádět léčivý přípravek na trh za smluvenou cenu. Neuvedena
30. 3. 2012 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pohřební ústav AURIGA spol. s r.o. Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní služby Neuvedena
3. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ROCHE s.r.o. Smlouva o finančním obratovém bonusu Neuvedena
27. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Novartis s.r.o. Smlouva o poskytnutí obratového bonusu - OÚ Neuvedena
31. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Karlovarský kraj Císařské lázně Karlovy Vary Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 02.05.2011, ev.č. 281/11 Neuvedena
22. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov UZM Czech, s.r.o. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě Neuvedena
27. 5. 2014 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-1466/2014 Neuvedena
24. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík DR a Balík NP č.982607-0016/2017 Neuvedena
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky Číslo 982707-0093/2013 Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky Číslo 982607-0459/2012 Neuvedena
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů Číslo 982707-1048/2015 Neuvedena
14. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Frenštát pod Radhoštěm HPH SERVIS spol. s r.o. ostatní smlouvy - Smlouva o zabezpečení kontrol, oprav hasicích přístrojů a požárních hydrantů Neuvedena
20. 8. 2013 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č.982607-1470/2013 Neuvedena
30. 12. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č.982607-1470/2013 Neuvedena
29. 12. 2004 24. 4. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav OTIS a.s. - Smlouva o dílo - objednatel - dlouhod - změna cenového ujednání - dodatek 2 Neuvedena
29. 1. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace Zvláštní smlouva s PZSS o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče Neuvedena
29. 12. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ORTOPROTEX s.r.o. Smlouva o dodání a úhradě individuálně vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků Neuvedena
23. 11. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY S - centrum Hodonín, příspěvková organizace Zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Neuvedena
21. 10. 2009 24. 4. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s. ARYKA IN-WEST a.s. Smlouva na poskytování servisních služeb bezpečnostních propustí PASSEC HSW Neuvedena
27. 2. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Český Aeroholding, a.s. P.A.R. Trade, s.r.o. Nájemní smlouva - pronájem plochy na T1. Neuvedena
27. 6. 2014 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 10 Neuvedena
10. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř MART v. o. s. Ubytování a stravování - pobyt Neuvedena
24. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Městské služby Písek s.r.o. Valar Czech Oil, a.s. Objednávka hydraulickoho a motorového oleje Neuvedena
1. 12. 2014 24. 4. 2017 Detail smlouvy ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Český hydrometeorologický ústav - S.o poskyt.projek-příjemce-dlouhodobá - dodatek 1 - změna bankovního účtu Neuvedena
1. 7. 2015 24. 4. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Mister Optic s.r.o. Smlouva o poskytování a úhradě optických zdravotnických prostředků Neuvedena
17. 1. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Plzeň, Lednová ulice, 11010-05155 PNLTC Neuvedena
17. 1. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Česká telekomunikační infrastruktura a.s. TM_BTA_Plzeň-město_PNYSK, Skvrňanská Neuvedena
5. 12. 2013 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 9 Neuvedena
27. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Active Klínovec s.r.o. Pobytový balíček na stravování, ubytování, půjčovné, instruktor Neuvedena
5. 6. 2013 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 8 Neuvedena
30. 12. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.8 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č.982607-2116/2011 Neuvedena
31. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství D2 netypová smlouva pro rok 2016 Neuvedena
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-0313/2014 Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Fantasos s.r.o. Komisionářská smlouva č. 2017/8121 - Fantasos s.r.o. Neuvedena
20. 12. 2012 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 7 Neuvedena
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Laguna cycles team, z.s. Statutární město Přerov výpůjčka pozemků v k.ú. Přerov Neuvedena
13. 1. 2012 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Obchodní balík č.982607-2116/2011 Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Komisionářská smlouva č. 982607-0375/2017 Neuvedena
27. 12. 2011 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 6 Neuvedena
8. 11. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV LAMA energy a.s. ZL Dodávky plynu Neuvedena
4. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Zoologická zahrada hl. m. Prahy Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. smlouva o dílo - Osamnělý mrtvý muž Neuvedena
29. 12. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje PEND a.s. II/152 Želešice průtah 1. stavba-DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP- DODATEK č.1 ke Smlouvě o projektové přípravě. Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace Suppmed s.r.o. Smlouva o dílo na poskytování pozáručního servisu Sušící skříň Neuvedena
26. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č 982707-0663/2017 Neuvedena
29. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách přepravy zásilek Balík Nadrozměr Číslo 982707-0403/2016 Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2382/2009 Neuvedena
28. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č 982707-1746/2016 Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Obchodní balík č. 982807-3009/2012 Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2887/2013 Neuvedena
26. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č 982707-0701/2017 Neuvedena
26. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č 982707-0701/2017 Neuvedena
24. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace COLAS CZ, a.s. Dodatek kupní sml. - asfaltová směs Neuvedena
29. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 6 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982707-0842/2009 Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa Pražského hradu Památník národního písemnictví Smlouva o výpůjčce Neuvedena
31. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy TESMEN společnost s r.o. Lesy a parky Trutnov s.r.o. Dodávka dřevní hmoty Neuvedena
18. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Wolkovinský David Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Obec Křekov Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky Automobil osobní sil. Neuvedena
31. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Střední lesnická škola Žlutice Jozef Pohankovics Smlouva - nákup potravin Neuvedena
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Krnov Ing. Martina Švecová s.r.o. projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost a tvorba stav. rozpočtů Neuvedena
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Městys Jedovnice Městys Jedovnice (Smlouva o výpůjčce). Neuvedena
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Obec Želetice III/41924 Želetice – průtah (Smlouva o právu provést stavbu). Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SAFETY PRO s.r.o. II/152 Hajany – Želešice (Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě). Neuvedena
18. 8. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Brno ALTER, s.r.o. Objednávka: Objednávka zboží dle seznamu /Rámcová kupní smlouva T 004/16V/00012989/ Neuvedena
28. 2. 2011 24. 4. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. OST Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní linkové dopravě - oblast E6 IDS JMK Znojemsko - dodatek č. 5 Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Smlouva o limitaci nákladů spojených s hrazením léčivého přípravku Neuvedena
11. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Ing. Pavel Sejkora Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Smlouva o spolupráci při realizaci publikace Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy WOOD & PAPER a.s. Lesy a parky Trutnov s.r.o. Prodej dříví Neuvedena