Smlouvy bez uvedené ceny

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 207404 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3,83 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 12. 2017 17. 1. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav SAIZRO s.r.o. Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě Ministerstva kultury ČR o poskytování bezpečnostních služeb č. 3005H1170026 - „NKP Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec - poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách zámku" Neuvedena
21. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav SAIZRO s.r.o. Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě Ministerstva kultury ČR o poskytování bezpečnostních služeb č. 3004H1170025 - „NKP Státní zámek Hluboká nad Vltavou - poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách zámku" Neuvedena
19. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TOS KUŘIM - OS. a.s. TA04011406 - využití výsledků Neuvedena
19. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TAJMAC-ZPS,a.s. TA04011406 - využití výsledků Neuvedena
21. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Intemac Solutions, s.r.o TA04011406 - využití výsledků Neuvedena
22. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TOSHULÍN, a.s. TA04011406 - využití výsledků Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STANYO, s.r.o. pronájem vybavení toalet a umýváren pro VUT na adresách Antonínská 1 a Kounicova 67a, včetně jeho doplňování na základě objednávek zadavatele Neuvedena
5. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy IG Watteeuw ČR s.r.o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TH03010183 Neuvedena
28. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Domov Maxov McCAN, s.r.o. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SERVISU iRAC5535i Canon č.22/2017 Neuvedena
22. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Kulturní zařízení města Jičína Jičín žije s.r.o. Smlouva o spolupráci při pořádání koncertu Podkrkonošského symfonického orchestru Neuvedena
22. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VOP CZ, s.p. Objednávka č. 11671608 Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. MASARYKOVA UNIVERZITA KB IBS - 1830012634 - FX.Spot - MASARYKOVA UNIVERZITA (ID:2221017) Neuvedena
28. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BigBoard Praha, a.s. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
28. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BULLDOG - orientační systémy, s. r. o. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
15. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha OUTDOOR Billboard a.s. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
5. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Údaj není veřejný na zákl. § 5 odst. 6 z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv Vojenský technický ústav, s.p. zajištění střelnice Neuvedena
3. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0768/2013 Neuvedena
3. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1071/2014 Neuvedena
1. 10. 2010 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 982607-0434/2010 Neuvedena
5. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 982607-0434/2010 Neuvedena
5. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 982607-0427/2010 Neuvedena
6. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-0844/2016 Neuvedena
30. 9. 2010 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 982607-0427/2010 Neuvedena
10. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-2394/2014 Neuvedena
6. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0845/2016 Neuvedena
7. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8 Kudrna Jaroslav, Truhlářství Smlouva o dílo Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
1. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982607-1704/2013 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982707-2705/2016 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu 982607-2577/2014 Neuvedena
1. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky 2018/00051 Neuvedena
13. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-0468/2012 Neuvedena
3. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039985 Neuvedena
13. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982607-0096/2016 Neuvedena
3. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039984 Neuvedena
5. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Údaj není veřejný na zákl. § 5 odst. 6 z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv Vojenský technický ústav, s.p. zajištění střelnice Neuvedena
20. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Povodí Labe, státní podnik - Smlouva bezúplatná - HLAVNÍ - úprava zřízení budoucí služebnosti Neuvedena
9. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Základní škola Novoborská Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Neuvedena
8. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha OUTDOOR Billboard a.s. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
15. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Billboard Outdoor, s.r.o. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
16. 10. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BigBoard Praha, a.s. nájemní smlouva - ostatní: ZMĚNA DOBY NAJMU Neuvedena
12. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemků HMP parc. č. 2104/1 a 2201 v k.ú. Holešovice ve prospěch DPP na posílení kabelového vedení v úseku Klárov - Špejchar pro tramvajovou trať v uli... Neuvedena
28. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Czech Outdoor s.r.o. nájemní smlouva - pozemek: ZMENA DOBY NAJMU Neuvedena
14. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Konsignační sklady: Konsignační sklady OSL/KOTPÚ+NCH na dodávky páteřních implantátů na základě OŘ VZ "Implantáty páteřní 2015". Neuvedena
16. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy ČD - Informační Systémy, a.s. Allianz pojišťovna, a. s. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 400 030 963 / 01 Neuvedena
10. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy LOM PRAHA s.p. Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_1645-07-LCD_4056911_dodatek 59 Neuvedena
8. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Kuranda Rudolf oprava nemocničního zařízení Neuvedena
12. 9. 2014 16. 1. 2018 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY "ŠANCE", družstvo handicapovaných Smlouva o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků Neuvedena
3. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039983 Neuvedena
3. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039982 Neuvedena
19. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek EMS do zahraničí č.982607-1160/2015 Neuvedena
12. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Město Pacov HRDLIČKA spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na správu digitální technické mapy města Pacov uzavřené dne 13.11.2006 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982707-2635/2016 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
2. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Unimed Praha s.r.o. oprava centrifugy Neuvedena
13. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-1542/2015 Neuvedena
17. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0708/2012 Neuvedena
14. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby vnitrostátní Obyčejné zásilky - odpovědní č. 982607-0364/2011 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 6 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2427/2012 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982707-2667/2016 Neuvedena
12. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Město Pacov HRDLIČKA spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík do zahraničí Neuvedena
13. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-0022/2017 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 6 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982607-0336/2013 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Sportovní areály města Kladna s.r.o. Eva Krulišová Objednávka cvičení jógy v rámci projektu Kladno seniorům Neuvedena
5. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o podmínkách podávání poštovních zásiilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982507-1010/2013 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Č. 2017/27293 Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek DRNP č. 982207-1327/2016 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982607-0015/2017 Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Č. 2018/00566 Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
15. 3. 2013 16. 1. 2018 Detail smlouvy 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace Smlouva o výpůjčce Neuvedena
7. 11. 2013 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pojišťovna a.s. Okresní soud v Tachově Rámcová pojistná smlouva Neuvedena
10. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Takeda Pharma A/S Zajištění závazků v souvislosti s dočasnou úhradou vysoce inovativního léčivého přípravku a dále závazek držitele uzavřít s pojišťovnou za podmínek této smlouvy smlouvu o limitaci rizik. Neuvedena
8. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1926/2014 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982707-3113/2011 Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
15. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 4 ke Smlouvě o svozu a rozvozu č. 960401-0470/2016 Neuvedena
9. 3. 2015 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-0259/2015 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982707-3113/2011 Neuvedena
21. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982607-0669/2017 Neuvedena
3. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1955/2014 Neuvedena
13. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č. 982607-0752/2013 Neuvedena
11. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky,Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Číslo 982207-1688/2016 Neuvedena
5. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Údaj není veřejný na zákl. § 5 odst. 6 z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv Vojenský technický ústav, s.p. zajištění střelnice Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982607-2299/2013 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík do zahraničí Neuvedena
12. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0276/2014 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 7 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík do zahraničí č.982607-0658/2013 Neuvedena
21. 11. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982607-1274/2016 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky č.982707-2612/2016 Neuvedena
12. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Citibank Europe plc, organizační složka Czech Airlines Handling, a. s. SMLOUVA O OBCHODU Neuvedena
16. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek DR OZ č. 982207-1328/2016 Neuvedena
29. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 - Umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení v hl.m.Praze - Dod. Č. 1 ke smlouvě ev. Č. 602/17/40 Neuvedena
24. 7. 2014 16. 1. 2018 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Linde Gas a.s. Smlouva o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků závazek dodavatele a zdravotní pojišťovny zajišťující poskytování zdravotnických prostředků pojištěncům a jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a dále jejich c Neuvedena
8. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Pojistná smlouva Neuvedena
3. 1. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pojistná smlouva Neuvedena
19. 12. 2017 16. 1. 2018 Detail smlouvy Zoologická zahrada hl. m. Prahy Ministerstvo přírody, životního prostředí a cestovního ruchu Mongolska smlouva - jednání o společných projektech na rozvoj ochrany kopytníků na území Mongolska Neuvedena