Smlouvy s utajenými informacemi

Smlouvy skrývající smluvní strany s odkazem na obchodní tajemství

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících smluvní strany

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 27167 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7,83 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Výrobní dokumentace shrabovacího zařízení Neuvedena
21. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Studium mazacího filmu a tření za specifických provozních podmínek Neuvedena
28. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Vývoj a výroba prototypu odlitku Neuvedena
4. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření kovových a plastových nátrubků Neuvedena
13. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ proměřování účinnosti rekuperačních povrchových tepelných výměníků Neuvedena
5. 9. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Stanovení mechanických kmitů převodových ústrojí Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obec Lhotka u Radnic Obec Lhotka u Radnic Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2 480 Kč
11. 12. 2014 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní číslo 2014/0327 Neuvedena
27. 11. 2014 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství LOM PRAHA s.p. Nájemní smlouva Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství LOM PRAHA s.p. Dodatková smlouva o dílo č. 35 Neuvedena
22. 10. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obec Přepeře Obec Přepeře Darování peněžních prostředků za účelem realizace projektu „Revitalizace stromořadí podél komunikace spojující obce Přepeře a Dobšín“ 30 976 Kč
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1967/2014 Neuvedena
10. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-0211/2017 Neuvedena
8. 8. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Michal Kožíšek Markéta Kožíšková Kupní smlouva se zřízením předkupního práva k pozemku parc.č. 2355/146 v k.ú. Litoměřice 1 524 861 Kč
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-0041/2017 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0128/2017 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0126/2017 Neuvedena
31. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Nadrozměr č. 982807-1542/2014 Neuvedena
1. 3. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0102/2017 Neuvedena
6. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.5 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík DR a NP č.982607-0336/2013 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání p.z. Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0240/2015 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-4033/2014 Neuvedena
27. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 6 k Dohodě o podmínkách podávání p.z. Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982107-2327/2012 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0103/2017 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0073/2017 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-3533/2012 Neuvedena
16. 4. 2013 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982607-0336/2013 Neuvedena
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava fyzická osoba smlouva o nájmu pozemku 4 362 Kč
9. 1. 2012 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Obchodní balík č.982607-2154/2011 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0330/2017 Neuvedena
6. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.6 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík DR a NP č.982607-2154/2011 Neuvedena
26. 2. 2015 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-0227/2015 Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0320/2017 Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách přepravy zásilek Balík Nadrozměr Číslo 982607-0323/2017 Neuvedena
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní č. 982607-0331/2017 Neuvedena
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. nezveřejňuje se (bankovní tajemství) 2017-3039 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0053/2017 Neuvedena
16. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1785/2013 Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0147/2017 Neuvedena
16. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-0233/2014 Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Objednávka Neuvedena
22. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1527/2016 Neuvedena
15. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982607-1790/2013 Neuvedena
8. 7. 2013 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0602/2013 vč. dodatku 1,2,3 Neuvedena
1. 6. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982307-0863/2016 Neuvedena
3. 9. 2012 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982607-2088/2012 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.6 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík DR a NP č.982607-2088/2012 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Město Klatovy Město Klatovy Objednávka stavebních prací 153 139 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obvodní soud pro Prahu 1 Obvodní soud pro Prahu 1 Objednávka č. 20/2017 na úklidové služby v budově OSP1 na rok 2017 Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obvodní soud pro Prahu 1 Obvodní soud pro Prahu 1 Objednávka č. 19/2017 na odvoz odpadu pro rok 2017 Neuvedena
15. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VZLU TEST, a.s. VZLU TEST, a.s. objednávka zkoušek Neuvedena
26. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství D3 k Dohodě o podm. podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982407-0669/2015 Neuvedena
16. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 5 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky Číslo 982607-2554/2011 Neuvedena
11. 12. 2014 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní č. 2014/0327 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982807-4637/2013 Neuvedena
3. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 5 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky Číslo 982607-0174/2012 Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2222/2017 Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podm. podávání pošt. zás. Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-2223/2017 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.7 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík DR a NP č.982607-4228/2012 Neuvedena
3. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2070/2017 Neuvedena
23. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2068/2017 Neuvedena
30. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Střední škola služeb a řemesel,Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel,Stochov, J. Šípka 187 Kolektivní smlouva Neuvedena
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. hnojivo 9 959 Kč
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. lajnovací barva 2 283 Kč
15. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Objednávka zdravotnického materiálu Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Fyzická osoba Město Aš Smlouva č. 36/2017 210 000 Kč
4. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství D3 Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982407-0289/2012 Neuvedena
29. 10. 2013 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2903/2013 Neuvedena
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Fyzická osoba - občan Nájemní smlouva 1 143 Kč
15. 1. 2014 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0117/2014 vč. dodatku 1,2 Neuvedena
22. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace Smlouva o zajištění hromadné akce Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Jevištní mechanika 362 915 Kč
22. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. nezveřejňuje se (bankovní tajemství) 2015-2076 Dodatek ke smlouvě o záruce - revolving Neuvedena
21. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace dodávka tepelné energie Neuvedena
20. 11. 2013 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982207-1505/2013 vč. dodatku 1,2,3,4,5 Neuvedena
14. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 7 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Obchodní balík č. 982607-2563/2011 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Okresní soud v Teplicích Okresní soud v Teplicích objednávka stravenek na březen 2017 Neuvedena
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dodatek č. 1 - Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0267/2016 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982307-0688/2017 Neuvedena
3. 4. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dodatek č. 1 - Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982207-0266/2016 Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č.982807-2188/2017 Neuvedena
19. 3. 2009 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Smlouva o vzájemné spolupráci při podávání poštovních zásilek č. 982807-0244/2009 Neuvedena
8. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-0188/2017 Neuvedena
9. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č.3 k Dohodě o podm.podávání pošt.zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982807-4196/2012 Neuvedena
9. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982807-2767/2016 Neuvedena
9. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2176/2017 Neuvedena
2. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství D1 Dohoda o podmínkách přepravy zásilek Balík Nadrozměr č. 982407-0016/2016 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č.5 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů č.982607-0074/2016 Neuvedena
30. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.982807-4637/2013 Neuvedena
6. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-0191/2017 Neuvedena
8. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982507-0187/2017 Neuvedena
12. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Sborovna nábytek 24 466 Kč
1. 7. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Kongresové centrum Praha, a.s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. pronájem kancelářských prostor Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. jídelní kupony 155 485 Kč
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. chemie 1 755 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy statutární město Děčín
  1. Fyzická osoba
  2. Fyzická osoba
Kupní smlouva 184 500 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství LOM PRAHA s.p. Dodatková smlouva o dílo Neuvedena
14. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982807-2066/2017 Neuvedena
29. 5. 2014 27. 2. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání zásilek Obchodní psaní č. 982807-0771/2014 Neuvedena