Základní informace o registru smluv

Přijat 14.12.2015, účinný od 1.7.2016.

Zákon se vztahuje na smlouvy, jejichž smluvní stranou je některý z těchto subjektů: (§ 2)

Zákon se nevztahuje a povinnosti uveřejnění nepodléhají

zejména tyto smlouvy (§ 3):

Co musí být uveřejněno

Pokud smlouva uveřejněná v registru neobsahuje níže uvedené údaje, nepovažuje se za uveřejněnou v registru smluv.

Do kdy musí být smlouva zveřejněna

Co se změní 1.7.2017

Tento den začnou platit § 6 a § 7.

Odpovědnost

Pro další podrobnosti doporučuji - tradičně uřednicky psaný - FAQ od MVČR

Michal Bláha
15.8.2016