Základní informace o registru smluv

Přijat 14.12.2015, účinný od 1.7.2016.

Zákon se vztahuje na smlouvy, jejichž smluvní stranou je některý z těchto subjektů: (§ 2)

Očekávané právní změny

Koncem června 2017 schválila Sněmovna Parlamentu ČR novelu registru smluv, která mírně mění subjekty a typy smluv, která musí být v registru uveřejněny. Novelu musí potvrdit Senát Parlamentu ČR. Plánované změny v této novele podrobněji popsala Rekonstrukce státu.

Zákon se nevztahuje a povinnosti uveřejnění nepodléhají

zejména tyto smlouvy (§ 3):

Co musí být uveřejněno

Pokud smlouva uveřejněná v registru neobsahuje níže uvedené údaje, nepovažuje se za uveřejněnou v registru smluv.

Do kdy musí být smlouva zveřejněna

Sankce neplatnosti smlouvy aneb co se změní 1.7.2017

Tento den začnou platit § 6 Následky uveřejnění a § 7 Zrušení smlouvy. Stručně řečeno začne platit sankce úplné neplatnosti smlouvy při neuveřejnění smlouvy v registru smluv či uveřejnění v rozporu se zákonem.

Odpovědnost

Pro další podrobnosti doporučuji FAQ od MVČR a metodické dokumenty.

Poslední úprava 2.7.2017