Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3543 výsledků

Celková cena nalezených smluv 9,73 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Karlovy Vary Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Ondříčkova ulice-svah-PD 65 340 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy ALEXANDRIA, spol. s r.o. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení objednávka služby poskytované veřejnosti 84 700 Kč
31. 3. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Služby Telč, spol. s r.o. FCC Dačice, s.r.o. Převzetí dohodnutých druhů odpadů a jejich odstranění Neuvedena
2. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Česká republika - Ministerstvo financí zajištění realizace centralizovaných zadávacích řízení ohledně veřejných zakázek s předmětem plnění elektrická energie, plynná paliva Neuvedena
31. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Domov Horizont, příspěvková organizace MSO servis spol. s r.o. Smlouva o dílo - "Stavební práce na údržbě a opravách objektu - Oprava budov A, B, C a D" 97 980 Kč
20. 9. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Miroslav Novák Systém gen. klíče pro Pavilon 2 Moravský Beroun 160 000 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 683 110 Kč
6. 2. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Magistrát města Kladna
  1. Jiří Kiszely
  2. AIT SOLUTION s.r.o.
Rámcová dohoda - rámcová kupní smlouva "PC komponenty" 605 000 Kč
2. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 KOČÍ a.s. Zhotovitel stavby v rámci akce "ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - PODKROVN9 VESTAVBA - II. ETAPA", PÍSEK, OBCHODNÍ AKADEMIE, Čelakovského 200" 35 513 064 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí Smlouva o úvěru č. 1120/17/5638 1 210 000 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace INTERDEKOR HP s.r.o. Kupní smlouva - Dodávky kancelářských židlí a jiných sedadel 2 299 000 Kč
3. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy One Energy & One Mobile a.s. Technické služby MOaP, p.o. TS MOaP - Smlouva o družených službách dodávky zemního plynu 496 100 Kč
3. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PWS Servis s.r.o. D1 Prohlídka kanalizace 2017 2 110 806 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 438 158 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. TEAS spol. s r.o. dodatek ke smlouvě o údržbě programového vybavení Neuvedena
31. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl nájemní smlouva 33 636 Kč
3. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Město Kraslice JP STROJE s.r.o. Kupní smlouva "Dodávka strojů do školních dílen" 372 317 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Státní veterinární ústav Olomouc Life Technologies Czech Republic s.r.o. Dodání odborného diagnostického materiálu 66 000 Kč
7. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA S.R.O. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 75 257 Kč
7. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy CARDION S.R.O., BRNO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 321 700 Kč
7. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
9. 11. 2018 9. 11. 2017 Detail smlouvy Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Mirage Distribution, s.r.o. Nákup tabáku 592 900 Kč
31. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Město Rosice VIAPONT, s.r.o. Smlouva o dílo pro zpracování projektové dokumentace 477 950 Kč
2. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě SDO/OSOV/127/17 - Svaz neslyšících s nedoslýchavých osob v ČR 342 000 Kč
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGS AGRO České Budějovice a.s. Smlouva o podpoře Neuvedena
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Martin Novák Smlouva o podpoře Neuvedena
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace VIA Consult a.s. Smlouva o dílo - Administrace veřejné zakázky v rámci projektu "Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV" 141 570 Kč
8. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Beroun (Úřad práce České republiky) Ekonvert s.r.o. Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 78 000 Kč
27. 8. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Škola Taekwo-Do Kwang-Gae Město Říčany Dlouhodobý pronájem - II. základní škola Škola Taekwo-Do Kwang-Gae Neuvedena
2. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek. č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-0907/2015 Neuvedena
7. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Alexandr Mikuláš Služby soudních znalců - oceňování majetku pro ÚP Hradec Králové Neuvedena
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Šperl Tomáš Smlouva o podpoře Neuvedena
6. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace P. H. Nákupní smlouva - nákup kompletního souboru ilustrací A. Kašpara 200 000 Kč
9. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Kříž Jan Smlouva o podpoře Neuvedena
13. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Středočeský kraj Farní charita Vlašim Farní charita Vlašim - Humanitární fond 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční 400 000 Kč
13. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Středočeský kraj Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii Dítě a kůň,z.s. - Sdružení pro hipoterapii - Humanitární fond 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční 400 000 Kč
6. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Josef Novotný Smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací na stavbu: "Mostiště - novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostiště" 163 350 Kč
18. 7. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky RICOH Czech Republic s.r.o. obj.dle rám.smlouvy Tiskárny 21 557 Kč
3. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ivana Kynclová Objednávka - denní úklid 94 235 Kč
13. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 14 Jiří Strejček Objednávka - dodávka a montáž zpětných klapek studené a teplé vody do rozvodů v 54 bytech v lokalitě Lehovec, Praha 9 201 305 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka