Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3870 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40,64 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 11. 2002 11. 10. 2017 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje EKOLTES Hranice, a.s. HRANICE č.p.1399 1 047 720 Kč
5. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Litvínov se sídlem MěÚ Technické služby Litvínov s.r.o. Objednávka nákupu zeleně včetně terénních úprav a práce 143 125 Kč
1. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy HORTUS správa zeleně s.r.o. M-JVK s.r.o. smlouva o poskytování servisních služeb 139 755 Kč
9. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) TOMBAK s.r.o. Muzeum Vysočiny Jihlava – Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic – příprava území – oprava hromosvodu 443 125 Kč
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE OMD Czech, a.s. Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 923 254 Kč
26. 1. 2015 11. 10. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) III/11533, most ev.č. 11533-2 přes trať ČD - Beroun - Zavadilka - PD, Smlouva o poskytování služeb 1 606 880 Kč
16. 8. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav M.Petráňková,Hnátnice Sml.zal.obj.- kalibrace a digitalizace 119 790 Kč
5. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravní značení Náchod s.r.o. Obnova vodorovného dopravního značení na sil. I.tř. v KHK, oblast Hradec Králové, Jičín - silnice I 1 266 347 Kč
12. 7. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Smlouva o zajištění stravování Neuvedena
7. 8. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy AbbVie s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc smlouva o obchodní spolupráci txt Neuvedena
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. DAM Morava s.r.o. Havarijní oprava kanalizace Kyselovice 165 517 Kč
11. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Obec Bohutice Obec Bohutice Oprava MK v obci Bohutice "Ke hřišti" 211 508 Kč
27. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany SG - VET, s. r. o. RD - Nákup klinických diet pro potřeby VVN Hlučín a VVOš Chotyně v období od 1.10.2017 - 30.9.2018. 55 000 Kč
5. 10. 2016 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Krnov STRABAG a.s. Snížení ceny, změny subdodavatelského schématu Neuvedena
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Číslo 2017/21682 Neuvedena
9. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. D - PLUS projektová a inženýrská a.s. SÚ Českobrodská, Pod Táborem - Rožmberská - číslo akce: 13463 vypracování PD + IĆ 3 112 120 Kč
9. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 1. LF UK HO výuka anatomie 2017S-0027 Neuvedena
21. 8. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohl 1 609 300 Kč
26. 1. 2004 11. 10. 2017 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s.
  1. Veolia Energie ČR, a.s.
  2. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Smlouva o dodávce tepelné energie 547 158 Kč
5. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Thi Lien Pham Smlouva o nájmu nebytových prostor – NP ul. Vojanova NP č. 602 396 535 Kč
10. 4. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce Genesis, z.s. Grant na projekt s názvem Créme de la créme v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, 2017-1-CZ01-KA105-035199 609 553 Kč
5. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Městys Ostrov nad Oslavou Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0631 120 000 Kč
15. 8. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VH build s.r.o. Oprava izolací a povrchů balkonů Počernická 631, Praha 10 1 239 989 Kč
4. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Neratovice NET-Services, s.r.o. Smlouva o poskytnutí služeb - Smlouva na servisní služby v oblasti datových kabeláží vč poskytnutí profylaktických služeb a zajištění dokumentace. 457 199 Kč
11. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Máša agency s.r.o. ZODM 2018 - zajištění produkce ceremoniálů 987 229 Kč
2. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Státní úřad pro jadernou bezpečnost Neit Consulting s.r.o. Technická podpora pro file server SUN ZFS 68 903 Kč
18. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik města Brna,a.s. COLAS CZ, a.s. Rekonstrukce zpevněné ploch Medlánky, etapa V a VI 12 704 164 Kč
25. 5. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Kadaň EKOLES - PROJEKT s.r.o. zpracování lesního hospodářského plánu 106 461 Kč
18. 8. 2014 11. 10. 2017 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze CHILTERN INTERNATIONAL, s.r.o. KHL 84/2013 2 243 562 Kč
11. 9. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ZNAKON, a.s. I/22 Katovice 7 015 329 Kč
12. 4. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Vrchlabí M - SILNICE Zpevnění komunikace Opletalova 807 647 Kč
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Hexaplan International spol. s r.o. Objednávka: 4599001718 FTK Tř.Míru 111 - projektová dokumentace technického zhodnocení 108 295 Kč
11. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Teleplan Prague, s.r.o. jízdní doklady Neuvedena
6. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 2 NET-Services, s.r.o. Zavedení datových kabelů pro IUD - O170/2017/0140/OI 98 797 Kč
11. 10. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. PROGRESS INTERIOR s.r.o., Pardubická 178, Chrudim 537 01 Dodání konferenčních židlí ZIP ZP 22 H 184 307 Kč
9. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace CR Project s.r.o. BESIP - II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ - PD, Dodatek č. 1 Neuvedena
20. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Skanska a.s. Smlouva o dílo - Opravné práce v úseku Čížová - Písek Neuvedena
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 415 701 Kč
27. 9. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Prostějov INGREMO s. r. o. Dodatek č. 2 - ZŠ E. Valenty - vybudování hygienických kabinek - rekonstrukce sociálního zařízení II. stupeň 1 542 887 Kč
11. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dodatečné výkony dle 72 262 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka