Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3698 výsledků

Celková cena nalezených smluv 12,13 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Czech Energy s.r.o. Plynová kotelna pro objekt ÚZ Trpišov 2 567 592 Kč
6. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Havířov KB projekt Aqua s.r.o. 695-OSRM-2017 - Smlouva o dílo 440 440 Kč
11. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Havířov Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 730/OSRM/2017 - Smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa Národního parku Šumava Zdeněk Rod Smlouva o dílo Výměna podlahových krytin České Žleby 108 282 Kč
6. 10. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace HICON-dopravní značení, s.r.o. Smlouva kupní "Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK (2017-2019) - 1.SDZ " 11 804 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy TRADE CENTRE PRAHA a.s. Sodexo Pass Česká republika a.s. stravenky říjen 2017 130 467 Kč
8. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov Itron Czech Republic s.r.o. Objednávka vodoměrů 103 455 Kč
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Seis, s.r.o. 17/SML3389/SOD/MAJ - Smlouva o dílo - Ověření a doplnění datových souborů pasportizačního systému Ústeckého kraje 2 404 899 Kč
29. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE ITV SERVICES LIMITED nákup vysílacích práv 1 212 019 Kč
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina)
  1. Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
  2. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
+97 dalších dodavatelů
Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky - Předmětem smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi pověřu Neuvedena
3. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE CZ 1000 s.r.o. Sponzorování pořadu Neuvedena
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Musil Tomáš Smlouva o podpoře Neuvedena
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Český metrologický institut AZ KLIMA a.s. Servis klimatizace na ředitelství 58 080 Kč
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra PhDr.Václav Klapka Výuka ČJ - Liberecký 932 580 Kč
31. 7. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace KB, a.s. Smlouva o úvěru Neuvedena
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Medtronic Czechia s.r.o. Objednávka zboží - SZM 517 500 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ZEMSPOL a.s. Sloup Smlouva o podpoře Neuvedena
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo spravedlnosti AXEN, s.r.o. Objednávka projektu úspory el. energie v JAM 94 380 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Semily (Úřad práce České republiky) PROFES PROJEKT spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „POVEZ II“ 193 560 Kč
19. 7. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Havlíčkův Brod FIRAST s.r.o. Smlouva o dílo č. 04072017 - "Rekonstrukce mostů Havlíčkův Brod - projektová dokumentace, část HB - 4035 Zaklenutí Cihlářského potoka 175 450 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Národní památková ústav MICOS spol. s r.o. Prováděcí sml. č. 3000H1170049 k Rámcové sml. o dodávkách zboží - „Dodávky kancelářských potřeb pro MK, jeho příspěvkové organizace a fondy, část B - Dodávky obalového a podobného zboží" 326 Kč
22. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Agenda registru smluv (Město Třebíč) Centrum prevence a zdraví s.r.o. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 12 222 210 Kč
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Masarykova univerzita AiD team a.s. Smlouva o dílo č. 1103/0019/17 - vyhotovení projektové dokumentace 119 790 Kč
26. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Putimov Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0512 120 000 Kč
29. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Konstruktis Novostav a.s. Připojení digestoře včetně stavebních úprav s odvodem vzduchu na střechu 214 964 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Vávra Rudolf Smlouva o podpoře Neuvedena
26. 6. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Smlouva o dílo Dodávka herních prvků pro školní družinu ZŠ Třinec, ul. Slezská 355 536 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ATS-TELCOM PRAHA a.s. RD na ověření, servis a opravy zařízení MicroDigiCam a LTI 20/20 TruCam, ev. č. 1742150010040 160 000 Kč
30. 10. 1991 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o pronájmu nebytových prostor ve VB žst. Nymburk hl. n. Neuvedena
18. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství Česká zemědělská univerzita v Praze Kupní smlouva na dodávku dříví Neuvedena
11. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Dům dětí a mládeže Domino Hronov Partnerská smlouva - zajištění projektu EDS 145 460 Kč
11. 7. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Josef Polášek pachtovní smlouva 133 542 Kč
2. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Litvínov se sídlem MěÚ Městská knihovna Litvínov Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. KT/6295/11 4 629 444 Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Bín Josef Smlouva o podpoře Neuvedena
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace S u b t e r r a a.s. Smlouva o dílo "Oprava přejezdu po MU v km 13,366 Šlapanice - Blažovice" 763 126 Kč
9. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Vladimír Komínek Město Litvínov se sídlem MěÚ Smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků s ujednáním o předkupním právu 459 900 Kč
5. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. Objednávka - oprava GPK 1.TK Libčice-Roztoky 384 429 Kč
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové ViaPharma s.r.o. objednávka-léky 63 623 Kč
27. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace KAMAK cosmetics s.r.o. Kupní smlouva - Objednávka kadeřnického nářadí 95 000 Kč
29. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Muzeum města Brna, příspěvková organizace MUSOFT.CZ, s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - implementace sbírkového systému MUSEION - změna termínů etap 598 950 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka