Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3194 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6,23 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Lázně Hodonín TOLLA CZ s.r.o. nákup osušek 179 685 Kč
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Šanda Jiří Smlouva o podpoře Neuvedena
4. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 19 617 593 Kč
3. 7. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. Smlouva o servisní činnosti Neuvedena
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Krajské státní zastupitelství v Plzni Up Česká republika s.r.o. Nákup stravenek pro OSZ v Chebu - říjen 2017 67 518 Kč
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Ing. Stanislav Petrásek Smlouva o podpoře Neuvedena
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany COLORIT spol. s r.o. Konzervační a čistící prostředky na zbraně AČR (část 3) 61 710 Kč
6. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad
  1. Burkoň Lubomír
  2. Desenský Stanislav
+1 dodavatel
Dodatek č. 2/17 ke kupní smlouvě č. 2002781054 1 021 060 Kč
7. 9. 2016 6. 10. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Myslivecký spolek Hubert Krajková z.s. Nájem honitby Květná. 67 310 Kč
3. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Johnson & Johnson, s.r.o. Objednávka zboží - SZM 200 376 Kč
31. 8. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Katastrální úřad pro Středočeský kraj Bartoň a Partner s.r.o. Objednávka xerografický papír A4 190 000 Kč
6. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) TOS KUŘIM - OS, a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců interním lektorem a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 401 115 Kč
14. 7. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 Perleť, s.r.o. smlouva o nájmu nebystových prostor 1 400 000 Kč
6. 10. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace MITAP Chomutov, spol. s r.o. Objednávka čistících a úklidových prostředků 134 951 Kč
17. 5. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Energetický regulační úřad Sodexo Pass Česká republika a.s. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nákupu a užití produktu Sodexo ze dne 20. 3. 2012 2 620 000 Kč
31. 3. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Energetický regulační úřad NEWTON Media, a.s. Smlouva o poskytování služeb (monitoring médií) 969 484 Kč
9. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Městské kulturní středisko Havířov INSTAPROF Morava s.r.o. oprava stropu pomoci SDK Neuvedena
29. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Čistá Plzeň, s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistná smlouva č 7721063550 125 949 Kč
31. 12. 2013 6. 10. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Rolf Bartosch Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní služby. Neuvedena
28. 8. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Kulturní centrum Pardubice Mgr.Petr Bohuslav - agentura "B" Koncert skupiny Asonance Neuvedena
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj STRABAG a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci " Oprava komunikací SFDI 2017 - třetí část - část č. 3 - okres Písek" 6 246 516 Kč
2. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 5 Ing. Jurajda Petr Sanace vlhkého zdiva u vybraných objektů – projektová dokumentace 716 320 Kč
26. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Ing. Jiří Frankl, Ph.D. Městská část Praha 11 Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor v ulici Křejpského čp. 1508, č. NS 1508-01/N 124 632 Kč
2. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace TRIGON PLUS s.r.o. Kupní smlouva - mrazící box 149 617 Kč
6. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. První novinová společnost a.s. Dílčí objednávka ke smlouvě - známky 371 712 Kč
9. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Smlouv o spolupráci při přípravě a realizaci výstavy 97 000 Kč
20. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Jihlava PROfi Jihlava spol. s r. o. Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava 145 200 Kč
12. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Individuálních žádostí v oblasti sportu v roce 2017 mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje 150 000 Kč
2. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj SK Horní Bříza z.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 - 2. kolo“ 72 600 Kč
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Dřevospol Šťastný Záhoří, spol.s.r.o. Správa Národního parku Šumava kupní smlouva na dřevo 7 260 000 Kč
22. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Obchodní firma HANOUSEK s.r.o. brusný a svářecí materiál dle cenové nabídky ze dne 5.9.2017 88 505 Kč
3. 8. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Petr Dvořák - tiskárna Tisk knihy M. Kořan et. al.: Czech Foreign Policy in 2015: Analysis 90 000 Kč
29. 8. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Pavel Křovina Lesnické činnosti včetně prodeje dříví, provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 133 100 Kč
15. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Město Louny Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009359519 Neuvedena
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR AF-CITYPLAN s.r.o. I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře - DÚR+IČ/DSP+IČ/PDPS/AD 1 567 966 Kč
14. 9. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Josef Novák Prodej dříví, o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost, Smlouva 317174006 1 236 717 Kč
5. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Frýdek-Místek CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Dodatek č. 1 - Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H 5 785 762 Kč
4. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  1. Metrostav a.s.
  2. VISTORIA CZ a.s.
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n." 721 339 258 Kč
15. 2. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace AURA Medical s.r.o. Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu- aktualizace přílohy č.1 1 Kč
4. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy SMO, městská akciová společnost Orlová UNITHERM Group, a.s. Objednávka materiálu 132 046 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka