Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3298 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4,11 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany XENA Praha, s.r.o. 4. výzva Boty polní (2. část) 3 695 286 Kč
15. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Praha-východ (Úřad práce České republiky) KROLAN s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. PYA-MN-5/2017 / reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 96 896 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Orel jednota Praha - Balkán smlouva o poskytnutí dotace: Tenisový turnaj ITF WTA s dotací 15.000,-USD; Kuchyně Gorenje Prague Open 2017 484 000 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Krahulčí Dar na podporu převodu vzdělávacích činností 2017. 4 484 Kč
12. 9. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy INPROS Praha a.s. Povltavská - odstavné parkoviště pro ZOO, č. akce 74 - realizace 449 727 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad VA stavební s.r.o. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci polních cest C3-H v k.ú. Lipník a VPC2 v k.ú. Struhy 133 100 Kč
14. 12. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ATOS,s.r.o. Rekonstrukce nádvoří Rohanského paláce MŠMT 3 568 333 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava Petr Prchal smlouva o dílo na vydání prostorové obrázkové knihy (ve znění dodatku č. 1) 658 152 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ZIP o.p.s. Smlouva o provedení archeologického výzkumu 9 245 828 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha PRAGUE OPEN - dance festival s.r.o. smlouva o poskytnutí dotace: Mezinárodní taneční soutěž Prague Open 2017 242 000 Kč
5. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. objednávka léků 149 369 Kč
9. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace MONZAS, spol. s r.o. Objednávka-Demontáž,montáž a oprava př. a kontr.prvků výhybek v žst.Poříčany 528 841 Kč
1. 2. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava ProfiToner s.r.o. Dohoda o dodacích a platebních podmínkách - Dodávky spotřebního materiálu k tiskárnám 579 805 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy E.ON Distribuce, a.s. KruV - RS (Kraj Vysočina) zřízení služebnosti, OM 494/2017 par. č. 1149/12, 1149/31 kú Cerekvička 20 819 Kč
12. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Inominátní smlouva: Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinnos... 53 466 Kč
7. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Ministerstvo pro místní rozvoj nájemní smlouva - pronájem 2 kanceláří a 1 parkovacího místa v k.ú. Liberec 473 148 Kč
23. 6. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Propagace a reklama 2 359 500 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova Těšínské papírny, s.r.o. NK: Tisk knihy Klasická 74 707 Kč
12. 4. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno EUROMEDICAL spol. s r.o. Objednávka ZM 76 593 Kč
15. 8. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Smlouva o pachtu majetku 122 936 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Krásná Hora Dar na podporu převodu vzdělávacích činností 2017. 2 511 Kč
30. 8. 2015 15. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy METROPROJEKT Praha a.s. Hradešínská, Praha 10, č.a. 750 - PDa IČ 1 428 163 Kč
12. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace Patrik Adamčík-PRinteriér Zhotovení a instalace nábytku do místnosti školy- kabinet učebních pomůcek 144 293 Kč
17. 6. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR AKR1 s.r.o. Nákup spotřebního materiálu tiskáren výzva č. 133 - GŘ 14 722 Kč
10. 2. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce Ondřej Kunc - artLab Rámcová smlouva na grafické práce 3 351 700 Kč
21. 2. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Fond dalšího vzdělávání
  1. Paint horse, s.r.o.
  2. Paličková Jarmila
Smlouva o zajištění vzdělávání praxí 50 773 Kč
17. 3. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Projektový ateliér AD s.r.o. Zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava zpevněné plochy - dvorní část" v budově na Senovážném nám. 12, České Budějovice 94 985 Kč
5. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AV MEDIA, a.s. Cisco Spark Webes 299 837 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad SWIETELSKY stavební s.r.o. Oprava komunikace na pozemku p.č. 2347 v k.ú. Stará Ves u Bílovce 110 681 Kč
10. 5. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Plnění dle situace, jen v případě přemnožení komářích larev. 492 470 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Město Třebíč Dar na podporu převodu vzdělávacích činností 2017. 670 245 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Šebkovice Dar na podporu převodu vzdělávacích činností 2017. 4 843 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Silnice Horšovský Týn a. s. Ředitelství silnic a dálnic ČR I/22 Brnířov - Hluboká 809 049 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Město Velké Meziříčí Dar na podporu převodu vzdělávacích činností 2017. 219 171 Kč
5. 4. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno S. A. B. Impex, s.r.o. Objednávka ZM 145 954 Kč
15. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Kutná Hora (Úřad práce České republiky) VARIEL, a. s. Dohoda POVEZ II 237 792 Kč
15. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace KB komplet servis, s.r.o. Oprava podlah SZZ II Brno v podlaží E a F polikliniky Zahradníkova 475 220 Kč
14. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace PHARMOS, a.s. Objednávka léků a ZM 71 885 Kč
13. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace BAXTER CZECH spol. s r.o. objednávka léků a ZM 72 794 Kč
12. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka-léky 398 798 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka