Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 3819 výsledků

Celková cena nalezených smluv 9,11 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 4. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Nemocnice  Ivančice, příspěvková organizace MUDr. Zdeněk Havlíček Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor 539 106 Kč
12. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy DS jen pro registr smluv (Městská část Brno-Slatina) Sportovní klub Slatina, z.s. Poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu města Brna 90 000 Kč
12. 4. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Nemocnice  Ivančice, příspěvková organizace MUDr. Pavel Klaška Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor 484 699 Kč
10. 4. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové ÚJV Řež, a.s. Objednávka radiofarmaka_10.4.2017 - ONM PET 67 675 Kč
5. 1. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o. Smlouva na celoroční objednávku na oběr materiálu v průběhu roku 2017 135 520 Kč
5. 1. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. PPG Deco Czech a.s. Smlouva na celoroční objednávku na barvy,laky,ředidla pro rok 20171.5. 98 010 Kč
28. 4. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Obec Rodinov Svazek obcí mikroregionu Stražiště Zpraocvání výběrového řízení na zateplení KD a dotační management k projektu v rámci OPŽP Neuvedena
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Tepelné hospodářství, s.r.o. Jemnická Stavba, a.s. Smlouva o dílo - rekonstrukce ohřevu teplé vody- kotelna "D" Náměšť nad Oslavou 587 403 Kč
26. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc MEDISTYL-PHARMA a.s. Kupní smlouva VZ-2017-000216 Mobilní svářečky pro ruční svařování hadiček krevních vaků II 206 910 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Pozemní stavitelství s.r.o. SOD ZŠ 5.května - modernizace sociálního zázení. 1 499 106 Kč
2. 12. 2012 13. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Rokytnická voda, s.r.o. Jiná soukromoprávní smlouva (včetně nepojmenovaných), Odběr povrchových vod 332 585 Kč
7. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Public Football s.r.o. Sponzorování pořadů 102 850 Kč
10. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj PĚNIČKA JIŘÍ Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. 120 000 Kč
30. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Vydávání karet ISIC Neuvedena
28. 11. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Koupě (nákup anebo prodej) ostatní, pozemky pod vodními díly na vodních tocích 63 670 Kč
13. 6. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dílo, Projektová činnost 499 125 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Národní divadlo H&B Group s.r.o. SOD - THS ND 07/2017 rozšíření prostupového systému v PB ND Neuvedena
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s. Silnice I/50: Uherský Brod - obchvat 24 198 570 Kč
8. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Ministerstvo zemědělství Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/000/2020/010/000101 5 400 000 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Roman Mikulenka zpracovat energetické posouzení pro potřeby žádosti o dotaci 200 000 Kč
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Česká filharmonie Šimon Kotek open-air 2017 - zvuk, video - technika 378 351 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PHOENIX 1900327 PHOENIX 1900327 - 43197 291 896 Kč
5. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy FRESENIUS KABI, S.R.O., PRAHA Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 63 235 Kč
1. 1. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Domov Příbor, příspěvková organizace Poskytování a úhrada zdravotních služeb Neuvedena
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby, a.s. Obj-1555/17: CMS Žandov - běžná údržba 16.6-30.6.2017 200 684 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Intuitive Surgical Sárl OBJ-SSZM1702503. Neuvedena
22. 12. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR AKR1 s.r.o. Nákup spotřebního materiálu tiskáren výzva č. 229 - Správa Pardubice, dle smlouvy č. 01IN-001953, o 8 282 Kč
3. 3. 2014 13. 6. 2017 Detail smlouvy TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. Neopas s.r.o. podnájem nebytových prostor 1 630 Kč
8. 12. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Fond dalšího vzdělávání
  1. PCsupport.cz s.r.o.
  2. Konderla Marek
Smlouva o zajištění vzdělávání praxí 92 153 Kč
13. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s.r.o. Biling sml 1424/2017/ŠaS do IS Registr 318 230 Kč
2. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Smlouva o účasti na řešení projektu výzkumu a vývoje - LTAUSA17116: Úloha reaktivních forem dusíku a kyslíku v signálních drahách a odpovědích včel na stresové podmínky 1 517 340 Kč
31. 1. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s. ATALIAN CZ s.r.o. Dodatek č.2 ke smlouvě o provádění úklidových a dalších pomocných prací v Terminálu 1, Spojovacím objektu a dalších objektech areálu letiště Praha – Ruzyně Neuvedena
28. 3. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Roman Šustr Doprava písku do pískovišť v MČ Brno-Bohunice Neuvedena
4. 10. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Rýnovice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Schindler CZ, a.s. Objednávka - oprava amontáž brzdy výtahu 53 052 Kč
24. 10. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Rýnovice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Radek Vaňátko Objednávka - oprava psích kotců 98 656 Kč
30. 12. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Správa služeb hlavního města Prahy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistná smlouva č. 7720873500 - úsek pojištěni hospodářských rizik Neuvedena
22. 5. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Grant na projekt s názvem "Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi" v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, 2017-1-CZ01-KA102-034612 837 906 Kč
13. 6. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Hlavní město Praha Občanské sdružení Sluneční domov smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování Reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168 4 468 720 Kč
20. 10. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Česká spořitelna, a.s. nájemní smlouva-nájem prostor v objektu č.p. 103 , obec Olomouc umístěný na pozemku parc. č.st. 143/1 k.ú. Hodolany 326 700 Kč
24. 11. 2016 13. 6. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Lagardere Travel Retail, a.s. nájemní smlouva-nájem prostor v objektu č.p. 103 , obec Olomouc umístěný na pozemku parc. č.st. 143/1 k.ú. Hodolany 199 971 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka