Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2445 výsledků

Celková cena nalezených smluv 5,78 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Dům dětí mládeže,Praha 7,Šimáčkova 16 Město Bakov nad Jizerou Nájemní smlouva 50 000 Kč
30. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce Medtronic Czechia s.r.o. Rámcová kupní - pacemaker část 1 12 579 707 Kč
6. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Letiště Karlovy Vary s.r.o. Allianz pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva 400 033 415 - dodatek č.3 186 606 Kč
12. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav RNDr. Jiří Starý - Dodav. kupní sml. krátkodobá-NEINVEST - likvidace nepotřebných vrtů 412 005 Kč
30. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce Boston Scientific Česká republika s.r.o. Rámcová kupní - ICD část 2 63 150 660 Kč
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Ostrava-Jih Luděk Schön Objednávka na opravu volného bytu č. 11 v bytovém domě Dr. Šavrdy 3028/17, Ostrava-Bělský Les 114 990 Kč
14. 11. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Karel Heřmanovský dodatek k nájemní smlouvě 34 404 Kč
20. 9. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Břeclav Karel Hájek Objednávka přepravní služby pro sportovce 112 600 Kč
3. 11. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Statutární město Přerov as4u.cz, s.r.o. Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb Neuvedena
11. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice v Odrách, p.o.
  1. Městská nemocnice v Odrách, p.o.
  2. ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.
Zhotovení a montáž přístřešku 181 083 Kč
30. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce CARDION s.r.o. Rámcová kupní - ICD část 4 62 987 800 Kč
14. 11. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Karel Heřmanovský dodatek k nájemní smlouvě 34 404 Kč
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Cheb AECOM CZ s.r.o. SOD - Hydrogeologický průzkum části chebského hřbitova pro potřeby odvodu podzemní vody z pozemku určeého pro hrobová místa. 107 690 Kč
14. 11. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Karel Heřmanovský dodatek k nájemní smlouvě 34 404 Kč
9. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Objednávka ČOV Turnov - měření vlastní spotřeby el .energie kogenerační jednotky 102 992 Kč
23. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy ČESKÝ ROZHLAS FTV Prima spol. s.r.o. Odvysílání reklamy 1 331 000 Kč
30. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Cheb Xtreme Cinemas s.r.o. SOD č. 2724/2016 - Oprava havárie kinoserveru Qube v kině svět, Májová 29, Cheb. 134 044 Kč
6. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy ATELIER DĚDEK s.r.o. Město Nové Město nad Metují Koupě pozemku p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují 1 055 031 Kč
10. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pohřební služba AURA Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní služby – přeprava zemřelých pojištěnců na pitvu a z pitvy (PZPP) Neuvedena
1. 7. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy MW DATA technická pomoc 121 000 Kč
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 1. SDZP družstvo Kovové šatní skříně 145 865 Kč
16. 9. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad AGRI LIBOCHOVICE a.s. pachtovní smlouva 319 369 Kč
31. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad RESPO - D s.r.o. Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě 87 051 Kč
19. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Obec Ondřejov LK Advisory, s.r.o. Smlouva o řízení projektu 726 Kč
5. 12. 2011 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby, a.s. dodatek č. 14 ke smlouva o dílo zadání činnosti středisko Rakovník Neuvedena
5. 1. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Ústecký kraj Krajská majetková, příspěvková organizace 17/SML0049/SoPP/SV_projekt TRANSFER 249 600 Kč
18. 12. 2014 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce Valero s.r.o. Grantová smlouva 2014-1-CZ01-KA204-002019 Valero s.r.o. 6 537 938 Kč
27. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městské divadlo Brno, příspěvková organizace CORF s.r.o. Tisk časopisu Dokořán 1 197 900 Kč
4. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Dohoda o centralizovaném zadávání VZ - vybavení U2 Neuvedena
9. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Litomyšl Petra Romerová Dotace na provoz veřejných WC 2017 312 000 Kč
16. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace ZOLT CZ spol. s r.o. Stavební úpravy zámku v Bušovicích Neuvedena
27. 10. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Smlouva o dílo „ŽST Vítkov - oprava objektu VB a sídla TO“ 6 692 453 Kč
19. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 4 Escape6 s.r.o. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem nebytového prostoru 2 661 516 Kč
10. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha-Klánovice Klánovické lahůdky s.r.o. Smlouva o nájmu nebytovách prostor v ul. Slavětínská č.p. 173 15 000 Kč
14. 9. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice v Odrách, p.o.
  1. Městská nemocnice v Odrách, p.o.
  2. SPEDOS ADS a.s.
iNTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI 125 823 Kč
18. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Náchod a.s. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Smlouva o výpůjčce Neuvedena
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace SATDESIGN Osvětlení SOŠ Fortika Neuvedena
28. 10. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městská poliklinika Praha Městská poliklinika Praha Objednávka na prodloužení záruky serveru Neuvedena
29. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Transfúzní služba a.s. Město Šumperk Transfúzní služba a.s. - Souhlas s provedením stavebních úprav - technické zhodnocení - odhlučnění komperesorovny 235 817 Kč
20. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy BOSPOR spol. s r.o. Enwox Energy s.r.o. dodatek ke smlouvě o dodávkách el. energie ze sítě NN Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.