Hledání v registru smluv


Nalezeno 2340 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4,87 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Úřad Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
31. 3. 2015 11. 1. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Smlouva s PZSS Neuvedena
9. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Bidfood Czech Republic s.r.o. potravinářské zboží 726 000 Kč
7. 9. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Přerov ATELIER FONTES, s.r.o. Studie proveditelnosti přebudování suchého poldru na vodní plochu v k. ú. Újezdec u Přerova 82 280 Kč
9. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Pražská vodohospodářská společnost a.s. - Smlouva o dílo - zhotovitel - krátkod - Smlouva o dílo 135 300 Kč
29. 12. 2015 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Nový Jičín Česká republika - Ministerstvo obrany 0715/50-05/1641-P - pozemky 105 706 Kč
2. 8. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace PHARMOS, a.s. objednávka 51452 96 243 Kč
3. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Pavel Kopecký Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 Generální oprava stávajícího osvětlení ve sportovní přetlakové hale v Berouně na Závodí, Svatojánská 217, 223 766 Kč
29. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo Úštěk dohoda o zaplacení úhrady za užívání k pachtovní smlouvě 73 714 Kč
21. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Frýdek-Místek
  1. VYKRUT zahradní služby a.s.
  2. BESTON, spol. s r.o.
Dodatek č. 4 - Arboretum Frýdek-Místek 12 769 131 Kč
21. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy ReLaWe s. r. o. Fakultní nemocnice Plzeň zprostředkovávání lázeňských, relax. pob Neuvedena
12. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace CONSULTA BUROTECHNIK faktura tabule Neuvedena
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 803 878 Kč
23. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Kroměříž (Úřad práce České republiky) Stanislav Kytlica DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" 356 495 Kč
16. 8. 2013 11. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0716/2013 Neuvedena
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Přístroj€Countess€II€FL€Automated€Cell€Counter,€kat.č.€AMQAF1000 232 721 Kč
2. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982207-1022/2016 Neuvedena
10. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Trhové Sviny KVELB Ateliér z.s. Představení Kára Komediantů a Motýli 156 574 Kč
20. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy VODAK Humpolec, s.r.o. Město Humpolec Nájemní smlouva - Nájemní smlouva VODAK Humpolec - laboratoř ČOV 210 225 Kč
20. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Domov důchodců Bystřany Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1600031913 Neuvedena
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Thuy Linh Duong Prodej jízdenek PID Neuvedena
30. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Pražská informační služba ABAS IPS Management s.r.o. ostraha, svoz peněz Staroměstská radnice 342 817 Kč
4. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Radimecká Markéta Smlouva o provedení činnosti, ASISTENT REŽIE 84 700 Kč
15. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) Markéta Šmatláková Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 188 760 Kč
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 Tomáš Vávra nájemní smlouva - byt 217 422 Kč
30. 3. 2015 11. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Renarkon, o. p. s. Smlouva o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 1 654 000 Kč
5. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Společnost KARETA + INSTA CZ - zárubn zeď Hanušovice, vedouc společnosti KARETA s.r.o. Dodatek č. 2 k SoD II/446 Hanušovice - zárubní zeď 7 259 549 Kč
12. 11. 2013 11. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obch.tajemství Dohoda o poskytování služby vnitrostátní Obyčejné zásilky - odpovědní Číslo 982207-1306/2013 vč. dodatku 1,2 Neuvedena
3. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. Smlouva o dílo na zhotovení díla „Oprava kolejí a výhybek na trati Měchenice - Dobříš“ 16 553 250 Kč
12. 9. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy ICZ a.s. Objednávka expertních služeb ad-hoc 220 087 Kč
14. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 188 760 Kč
14. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň H+Z architekti s.r.o. OBJ. PD stavební úpravy objektu Senecký rybník E1827 326 700 Kč
9. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Objednávka léčiv_9.1.2017 55 085 Kč
18. 8. 2016 12. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC ENGEL s.r.o. Nákup interaktivních tabulí 79 798 Kč
11. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 127 864 Kč
22. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace CONSULTEST s.r.o. Zpracování diagnostiky vozovek III/4662 Komárov-Raduň, III/4603 Malé Heraltice - Sosnová, III/4698 Darkovičky průtah 81 796 Kč
26. 10. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY SeniorCentrum Skuteč Zvláštní smlouva s PZSS o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče Neuvedena
7. 12. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Ostrava-Jih QCM, s.r.o. Dodatek č. 1 k S/1101/2016/OHS Neuvedena
21. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Severočeská vodárenská společnost a.s. Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál 3 124 460 Kč
4. 10. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 363 000 Kč
23. 11. 2016 11. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFEROAD Czech Republic s.r.o. LK Opravy ocelových svodidel a zábradlí Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.