Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2360 výsledků

Celková cena nalezených smluv 16,99 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
23. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko AP INVESTING, s.r.o. Smlouva o dílo na inženýrskou činnost na akci "Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV" 166 980 Kč
30. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy MAGNUM Residence, a.s. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Dodatek č. 2 Neuvedena
3. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Břeclav Golf klub Břeclav z.s., spolek Nájemní smlouva 249 880 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Boston Scientific Česká republika s.r.o. Objednávka ZM 102 439 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Zimmer Czech, s.r.o. Objednávka ZM 31 900 Kč
29. 9. 2014 10. 1. 2017 Detail smlouvy statutární město Děčín ČESKÁ SPOŘITELNA ,A.S. PRAHA Smlouva o úvěru č. 2224/09/LCD - Dodatek č. 9 850 000 000 Kč
6. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Louny (Úřad práce České republiky) FELUX, spol. s r.o. Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu POVEZ II č. LNA-MN-9/2016 193 859 Kč
6. 1. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Daniela Rašková Znalecké posudky pro oceňování věcných břemen 302 500 Kč
29. 12. 2015 10. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Portimo, o.p.s. Pověření k poskytování soc. služby-SAS pro rodiny s dětmi Neuvedena
30. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Miroslav Novák, provozovatel pohostinství Smlouva o zajišťování stravování Neuvedena
6. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vyškov E.ON Distribuce,a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028734/002 Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic s.r.o. ZÚ 2leden 2017 1 815 000 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Sportlines.cz a.s. zajištění pobytu a dalších služeb školy v přírodě 176 400 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OPATOV-MARKET spol. s r.o. vyúčtování médií Neuvedena
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. JURIDICA s.r.o. Dílčí objednávka ke smlouvě - ID smlouvy 35025. 221 854 Kč
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Technické služby města Mostu a.s. Ing. Miroslav Sýkora - F a m S y Opravy traktorů a dodávka ND Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 4 ANTRE s.r.o. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na změnu stavby kulturního centra 2 163 159 Kč
14. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Chomutov (Úřad práce České republiky) Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CVA-V-82/2016 203 280 Kč
15. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Rybka, o.p.s. IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 8 449 320 Kč
24. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy DTS Domažlice, příspěvková organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 Smlouva č. 132/017 o výpůjčce sběrné nádoby a zajištění svozu SKO 65 050 Kč
13. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace GJW Praha spol. s r.o. Smlouva o dílo na zhotovení díla: „Oprava TK koleje Mšeno – Ml. Boleslav“ 27 467 504 Kč
15. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj G - centrum Tábor IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 8 463 840 Kč
12. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Cheiron T, o.p.s. IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 2 312 970 Kč
18. 2. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik KIMEX CASINO, a.s. Nájem nebytových prostor v areálu Jeremenko 826 718 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. Smlouva o dílo - provedení opravy ubytovací jednotky dle zpracovaného rozpočtu ve VUZ Libavá, Domašovská 224 598 905 Kč
5. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno AbbVie s.r.o. Objednávka léků Neuvedena
20. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Zenagel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 775 233 Kč
15. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 1 211 760 Kč
18. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj STROOMDUB o.p.s. IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 5 536 080 Kč
30. 9. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Zdeněk Matuška Výměna stoupačky kanalizace a SV v domě Fr. Šrámka 12 České Budějovice 214 993 Kč
13. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Přerov Teplo Přerov a.s. Objednávka - pronájem movitých věcí na zasedání Zastupitelstva města Přerova na I. pololetí 2017 129 745 Kč
6. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce Amgen s.r.o. Objednávka P 436 LEK - cytostatika 209 954 Kč
12. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Mavilla s.r.o. Oprava tělocvičny - havarijní stav 2 039 517 Kč
29. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Louny Technická správa města Loun s.r.o. TSML s.r.o. - SoD na zajištění ostatních úklidových prací pro Město Louny Neuvedena
8. 6. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeská RŮŽE z.s. IP IV. - Dodatek č. 1 - prodloužení termínu k Pověření Neuvedena
8. 6. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Rybka, o.p.s. IP IV. - Dodatek č. 1 - prodloužení termínu k Pověření Neuvedena
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. Smlouva o stravování pracovníků CM Pacov Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Sokolov Milan Gaži Lesopark Hard - činnost TDI 75 000 Kč
1. 9. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV Congress Prague , s.r.o. Zajištění konference Brno 144 692 Kč
20. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy PHOENIX a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 663 399 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.