Hledání v registru smluv


Nalezeno 2270 výsledků

Celková cena nalezených smluv 14,2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Úřad Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Centrum pro regionální rozvoj České republiky
  1. Tłumacz Przysięgły Radiměřský Jarosław
  2. Ing. Karína Kurková
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva "Překlady textů z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny" 726 000 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Lesy města Náchoda, spol. s r.o. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Kupní smlouva - kulatina FCA Neuvedena
19. 8. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s. D4 Skalka - křižovatka II/118 , dodatečné stavební práce ZBV 23, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 51, 52, 58 4 099 755 Kč
7. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. EnerSys, s.r.o.
  2. EnerSys, s.r.o.
M usměrňovač oprava Neuvedena
31. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Městská knihovna v Praze KOSMAS s.r.o. kupní - dodávka knih 91 462 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost AmRest s.r.o. vyúčtování energie Neuvedena
4. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Kreuzovi zemědělci s.r.o. Rámcová smlouva na dodávky surovin/potravin pro školní jídelny podle dílčích objednávek. 8 000 000 Kč
28. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Holešov PSM plus s.r.o. rekonstrukci zpevněných ploch v ul. U Potoka, Holešov - SO 03 - úsek2. - Zahájení, postup i dokončení stavby bude vedeno ve stavebním deníku - Součástí předání dokončeného díla budou předloženy tyto podklady: 1) Skutečné zaměření včetně zapsání do JDTM 690 000 Kč
31. 8. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektová kancelář VANER s.r.o. I/13 Suchá - Rozkoš Neuvedena
4. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. nezveřejňuje se (bankovní tajemství) 2016-1774 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky Neuvedena
30. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Fakultní nemocnice Brno SLU - Zajištění lékařské pohotovostní služby 6 200 000 Kč
10. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. objednávka - oprava hlubokomrazícího boxu 98 354 Kč
31. 7. 2007 10. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Karviná STaRS Karviná, s.r.o. Dodatek č. 2 - Nájemní smlouva na pronájem pozemků (OM-OM) Neuvedena
3. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. VHC Trade spol.s r.o.
  2. VHC Trade spol.s r.o.
měřící vůz Plasser oprava Neuvedena
20. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Kongresové centrum Praha, a.s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohoda o smluvní ceně Neuvedena
11. 3. 2014 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982807-2007/2014 Neuvedena
7. 3. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Vodárenská společnost Chrudim, a.s. I/34 Hlinsko, most 34-052, přeložka vodovodu, ZDS 42 350 Kč
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Milan Slanina Technické služby Havlíčkův Brod 2017/0026 200 000 Kč
31. 10. 2015 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Karel I/9 Nový Bor - Arnultovice Neuvedena
7. 9. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Státní veterinární správa Edenred CZ s.r.o. Objednávka stravenky září 185 700 Kč
1. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. GENERI BIOTECH s.r.o. objednávka - syntéza oligonukl. 80 000 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy PHOENIX Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Dodávka léků a ZM 68 367 Kč
15. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Sociální centrum města Světlá nad Sázavou Autokarlov s.r.o. Kupní smlouva - osobní automobil 134 000 Kč
28. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982407-1215/2014 Neuvedena
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad vlády České republiky Ing. Luboš Rajniš Dokumentace pro zadání stavby na výměnu výtahu v objektu Vladislavova 151 129 Kč
14. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Městská knihovna v Praze Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. kupní - dodávka knih 58 944 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ViP pharm, s.r.o. Vyúčtování médií Neuvedena
13. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost AVE TECH, spol.s r.o. 97 254 Kč
1. 8. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy DOZNA s.r.o. realizační a údržbové práce na DZ a dopravně-bezpečnostních zařízeních 121 000 Kč
1. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Homolce LACOMED, spol. s r.o. Objednávka NOSZM16000175 - reagenční činidla a analyzátory 143 305 Kč
12. 5. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Muzeum východních Čech v Hradci Králové Ivan Doubrava Smlouva o fyzickém předání věci Neuvedena
3. 3. 2011 10. 1. 2017 Detail smlouvy Společenství pro dům čp. 2689 v Táboře BYTES Tábor s.r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
1. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982207-1280/2016 Neuvedena
8. 1. 2014 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchdoní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0017/2014 + Dodatek č. 1 a 2 Neuvedena
13. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Rožnov pod Radhoštěm REPONT s.r.o. Stavební úpravy oplocení v Tylovicích p.č. 342 163 752 Kč
14. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Molnlycke s.r.o. Objednávka - zdravotní materiál 64 609 Kč
20. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj BORGIS a.s. Smlouva o inzerci 147 683 Kč
12. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Boskovice SITA CZ a.s. Dod. č. 9 ke sml. ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město Bce a sloučené obce Bačov,Mladkov,Hrádkov,Vratíkov Dodatek č. 19/2010 /Levý/ 7 800 000 Kč
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Technické služby města Mostu a.s. Z + M servis, spol. s r.o. Dodávka tonerů, barev a IT Neuvedena
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. PHARMOS a.s. Tábor objednávka léků 98 966 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.