Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2360 výsledků

Celková cena nalezených smluv 16,99 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vyškov E.ON Distribuce,a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028734/002 Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic s.r.o. ZÚ 2leden 2017 1 815 000 Kč
6. 1. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Daniela Rašková Znalecké posudky pro oceňování věcných břemen 302 500 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. Smlouva o dílo - provedení opravy ubytovací jednotky dle zpracovaného rozpočtu ve VUZ Libavá, Domašovská 224 598 905 Kč
29. 12. 2015 10. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Portimo, o.p.s. Pověření k poskytování soc. služby-SAS pro rodiny s dětmi Neuvedena
30. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Miroslav Novák, provozovatel pohostinství Smlouva o zajišťování stravování Neuvedena
23. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko AP INVESTING, s.r.o. Smlouva o dílo na inženýrskou činnost na akci "Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV" 166 980 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Sportlines.cz a.s. zajištění pobytu a dalších služeb školy v přírodě 176 400 Kč
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Technické služby města Mostu a.s. Ing. Miroslav Sýkora - F a m S y Opravy traktorů a dodávka ND Neuvedena
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OPATOV-MARKET spol. s r.o. vyúčtování médií Neuvedena
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. JURIDICA s.r.o. Dílčí objednávka ke smlouvě - ID smlouvy 35025. 221 854 Kč
1. 8. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje GARNI spol. s r.o. Dodávka průmyslové soli pro zimní údržbu vozovek na období srpen 2016- březen 2017 44 229 130 Kč
20. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky 4 948 374 Kč
12. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Pavel Král D35 MÚK Opatovice, oprava rozvaděče po DN 106 174 Kč
21. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Phoenix Ševětín a.s. objednávka léků 359 865 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Karel Bartolšic Nájemní smlouva Neuvedena
12. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Smlouva na dodávku tepla Budišovská 876 Vítkov Neuvedena
19. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Domov Božice, příspěvková organizace LINET spol. s r.o. nákup matrací 104 995 Kč
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Prachatice, a.s. Zimmer Czech, s.r.o. Objednávka č.PR058986 64 667 Kč
27. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Holešov SMO a.s., divize logistiky opravy chodníků, parkovacích ploch a vjezdů při kruhové křižovatce na ul.6.května v Holešově dle CN a změnového listu č.02. 365 000 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Sedláček s.r.o. objednávka drog.zboží 34 659 Kč
15. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 1 211 760 Kč
18. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj STROOMDUB o.p.s. IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 5 536 080 Kč
22. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství D3 k Dohodě o podmín. podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982407-1594/2012 Neuvedena
10. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek DRNP č. 982207-1110/2016 Neuvedena
12. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Šternberk Olomoucký kraj Smlouva o budoucí smlouvě o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II/447 Strukov - Šternberk“ - město Šternberk Neuvedena
14. 7. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SaM silnice a mosty a.s. CL, LB Údržba mostů Neuvedena
5. 9. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s. I/14 Jablonec nad Jizerou - opěrná zeď Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Metrohm Česká republika s.r.o. náhradní díly 76 507 Kč
25. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky GAPPAY s.r.o. Kynologický materiál 109 143 Kč
25. 10. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR COLAS CZ, a.s. D 10 Přejezd SDP v km 66,3 Neuvedena
14. 11. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové ÚJV Řež, a.s. Objednávka - ONM PET 83 006 Kč
10. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 MAKO BUTTERFLY s.r.o. Kosmetický materiál 8 500 Kč
4. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Chomutov AV MEDIA, a.s. Kupní smlouva - vzdělávací pomůcky - Inkluzivní vzdělávání 169 340 Kč
16. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek DRNP č. 982207-1508/2016 Neuvedena
9. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava RENESA - stavební firma s.r.o. smlouva o dílo 420 570 Kč
2. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy CONROP, s.r.o. Opava - věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky) Nájemní smlouva 1/2017 - objekt Krnovská 9 550 Kč
19. 11. 2009 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Přeštice ČSAD autobusy Plzeň a.s. služby (telefony, revize, servis, údržba, jiné) - Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti MHD PŘEŠTICE - ČSAD 1 173 890 Kč
1. 1. 2017 10. 1. 2017 Detail smlouvy Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace Karolína Kočicová dodávka potravin Neuvedena
2. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Merck s.r.o. objednávka léků 1 613 707 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.