Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2662 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3,15 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 8. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Petr Korous dodatek k nájemní smlouvě 48 336 Kč
4. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Vojenský technický ústav, s.p. PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Modul C4ISR vozidla IVECO-Pz1 5 269 550 Kč
15. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Mepap s.r.o. Kupní smlouva 15.12.2016 495 072 Kč
21. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Severočeské doly a.s. - Smlouva o dílo - zhotovitel - krátkod - měření znečištění 973 400 Kč
13. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Centrální školní jídelna HOFMANN BOHEMIA - partner gastronomie, s. r. o. Konvektomat Neuvedena
6. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Synek Jaromír Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov Rámcová kupní smlouva 900 000 Kč
22. 3. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Muzeum východních Čech v Hradci Králové Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace Smlouva o výpůjčce Neuvedena
29. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Teplárna České Budějovice, a.s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv Kupní smlouva- uhlí Neuvedena
9. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy OZO Ostrava s.r.o. KDH AUTO MORAVA s.r.o. Servis vozidel Neuvedena
29. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Břeclav Ing. Mgr. Aleš Nešpor Kupní smlouva 319 803 Kč
27. 7. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. APRIS 3MP s.r.o.
  2. APRIS 3MP s.r.o.
M kabelová lávka SN MA Neuvedena
31. 10. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje ICZ a.s. Technická a servisní podpora 575 960 Kč
6. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojistná smlouva 80 580 Kč
5. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŠKODA AUTO a.s. Stanovení práv a závazků ohledně předání provozovateli k užívání 1 vozidla ŠKODA 1.1. - 31.12.2017 Neuvedena
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 dodávka potravin Neuvedena
8. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Poflaha jeviště Neuvedena
21. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. D994150167 ze dne 27.7.2015, sjednané za účelem majetkoprávní přípravy stavby „Krounka, Kutřín, výstavba poldru". 2 135 771 Kč
15. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky HQH SYSTEM spol. s. r. o. Oprava a revize ženijní techniky 89 602 Kč
6. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Jaroslava Hrubá Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prodeji poštovních cenin č. 982407-1296/2013 60 500 Kč
21. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky Iva Vobrová Soudní znalec k VZ kalhoty letní 15 000 Kč
28. 6. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Innova travel s.r.o. Kupní smlouva - služba 285 600 Kč
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav HORNÁT, s.r.o., Plzeň - Smlouva o dílo - objednatel - krátkod - Smlouva o dílo Neuvedena
20. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Kolektory Praha, a.s. AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku Pojistná smlouva 121 484 Kč
2. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 dodávka Potravin Neuvedena
7. 3. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj České dráhy, a.s. České dráhy a.s.: Závazek veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2016 a 2017 do doby uzavření nového dodatku 575 000 000 Kč
30. 5. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Středočeský kraj DS engineering PLUS, a.s. II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď-TDS+BOZP, ADA 0002111 603 778 Kč
15. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Město Hora Svaté Kateřiny Město Hora Svaté Kateřiny Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře 87 491 Kč
19. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Dotace na pracovní místo uklízečky na 12 měsíců ve výši Kč 15 tis./měsíc. 180 000 Kč
28. 11. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Obchodní tajemství OZO Ostrava s.r.o. Nakládání s odpady Neuvedena
21. 7. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Ivana Jarešová Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. - Partner Oldřichov v Hájích - část 1/3 Neuvedena
6. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace IKEA Česká republika, s.r.o. Objednávka 170101 IKEA 90 452 Kč
16. 9. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky REO AMOS s.r.o. Materiál pro ADR 138 915 Kč
9. 6. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění ZDO linkovou osobní dopravou pro rok 2016- dodatek č. 1 1 433 879 Kč
1. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 AV MEDIA, a.s. Nákup interaktivní set Smart Boadr 885 136 118 Kč
4. 8. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Petr Korous dodatek k nájemní smlouvě 48 336 Kč
4. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 Mateřská škola SLUNÍČKO Kolín-Sendražice, Školní 430 dodávka potravin Neuvedena
12. 10. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Frýdek-Místek TS a.s. Opravy chodníků - ul. Ostravská, Dr.A.Vaculíka, Janáčkova, Kvapilova 2 514 743 Kč
21. 11. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy MV - generální ředitelství HZS ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hluboká - pozem.+ studna na ÚZSVM 20 379 Kč
6. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Leopold Župka Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov Kupní smlouva 1 100 000 Kč
12. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Robert Palacký Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov Rámcová kupní smlouva 500 000 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.