Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2073 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7,02 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Smlouva na dodávku tepla Komenského 154 Vítkov Neuvedena
11. 1. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 5 JUDr. Karolina Zelenková poskytování právní pomoci - JUDr. Karolina Zelenková, advokát ev. č. ČAK 11249 Neuvedena
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Avenier a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 1 072 171 Kč
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Quintiles Czech Republic, s.r.o. Fakultní nemocnice v Motole Smlouva o provedení klinického hodnocení 384 402 Kč
3. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. Zhotovení díla: „Pekelský potok, oprava opevnění, ř.km 8,742 - 9,382“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 391 412 Kč
26. 10. 2007 6. 1. 2017 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Česká podnikatelská poj. ČPP a.s. Pojistná sml. č. 0010076000 - živel, odcizení, přístroje, odpověd.škoda+dod.1-12 (aktualizační) Neuvedena
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Pacov BOZPO Martin Vodák Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 180 000 Kč
7. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Sandoz s.r.o. Darovací sml., finanční, účelový - zajištění vzdělávací akce 200 000 Kč
1. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Okresní soud v Přerově PREMO s.r.o. Objednávka tonerů 77 492 Kč
21. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Ing. Jiří Pössl Darovací sml., finanční, pro podporu edukačních projektů 150 000 Kč
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Potvrzení objednávky - potraviny 2 139 Kč
7. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Dodatek č. 65 Mandátní smlouvy - Výkon inženýrských činností Neuvedena
7. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Statutární město Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Dodatek č. 65 Mandátní smlouvy - Výkon inženýrských činností Neuvedena
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy DISTEP a.s. Elinex Electric s. r. o. Celoroční objednávka zboží. Neuvedena
16. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy BYTES Tábor s.r.o. Stavební firma Pazdera s.r.o. Smlouva o dílo Oprava objektu Tepelného hospodářství společnosti BYTES Tábor s.r.o. 2 247 858 Kč
6. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Moravská galerie v Brně Jan Lang Objednávka dodání a zapojení nového centrálního zálohového zdroje elektrické energie UPS 230V Neuvedena
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Bruntál (Úřad práce České republiky) Petra Zaorálková BRA-SZ-3/2017 SÚPM vyhrazení Petra Zaorálková 104 216 Kč
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř.Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace BOSPOR spol. s r.o. Plavecká výuka žáků základní školy 95 940 Kč
2. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Master vending, s.r.o. České vysoké učení technické v Praze pronájem prostoru fakulty + místost A012 140 941 Kč
20. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Stodská nemocnice, a.s. Murr CZ, s.r.o. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb Neuvedena
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Dagmar Kubová České vysoké učení technické v Praze pronájem prostoru v "C" 63 715 Kč
8. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982707-1887/2016 Neuvedena
16. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace První SaZ Plzeň a.s. Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883" 19 043 345 Kč
19. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Energetický regulační úřad Česká pošta, s.p. Dodatekč č. 2 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 220 000 Kč
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. Martin Böhm Smlouva o provádění prací 423 500 Kč
21. 10. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Amgen s.r.o. Dodávka léků 217 934 Kč
28. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno\nMěstská část Brno - sever Miroslav Mlčoch Oprava bytu č. 5 v BD Nám. SNP 11 274 914 Kč
22. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Amgen s.r.o. Dodávka léků 233 031 Kč
15. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy ASC HB, a.s. ASC HB, a.s. SafeQ SUITE - SW - licenses 51 650 Kč
6. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Kaplice ABIES Kříž s.r.o. Plánovaná těžba v lesích Města Kaplice na rok 2017 398 Kč
23. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace AEC Novák s.r.o. Smlouva o dílo - Objednávka - oprava CCTV 57 093 Kč
30. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Smlouva o dodávce tepla Švermova 249 Vítkov Neuvedena
7. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Národní archiv DYTEC s.r.o. Restaurátorský papír 98 047 Kč
23. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace AEC Novák s.r.o. Smlouva o dílo - Objednávka - oprava sys. sestra-pacient 57 018 Kč
19. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze LR1306 - Dodatek č. 2/2016 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 108 970 000 Kč
21. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Česká spořitelna, a.s. Město Hodonín dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Kamil Procházka Smlouva o dodání a úhradě individuálně vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků,závazek dodavatele a zdravotní pojišťovny zajišťující poskytování individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků a jejich úhrady z prostředků v.z.p. Neuvedena
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice, a.s. Nákup biochemického materiálu Neuvedena
11. 12. 2003 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Hodonín Sodexo Pass Česká republika a.s. Stravenky 26 186 042 Kč
15. 5. 2014 6. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Sweco Hydroprojekt a.s. "Okružní křižovatka Nové Roudné včetně ulice Na Děkanských polích, České Budějovice" - PD 955 900 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.