Hledání v registru smluv


Nalezeno 1978 výsledků

Celková cena nalezených smluv 5,56 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Úřad Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod,a.s. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Objednávka - 1102046-6160514182 181 517 Kč
17. 10. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství Edenred CZ s.r.o. Smlouva-dodatek_2_nákup stravovacích poukázek_ÚzP Ostrava II (AVISme 2016001631) Neuvedena
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o. D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 108 900 Kč
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy ALIEN CZECH s.r.o. Statutární město Pardubice NS na NP - Hůrka 1823, obj.10 - ALIEN Czech s.r.o. 35 004 Kč
15. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství TONERSYSTEM s.r.o. Smlouva_renovace tonerů_OITv Ostravě-FÚ MSK a OLK a jejich ÚzP (AVISme 2016001663) 30 492 Kč
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SANACE PO s.r.o. I/7 Suchdol, likvidace následků DN v km 89,495 82 372 Kč
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Jan Tuček Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Neuvedena
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství Edenred CZ s.r.o. Objednávka stravenek ÚzP v Mladé Boleslavi 01/2017 (AVISme 2016001636) 183 050 Kč
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Johnson & Johnson, s.r.o. Objednávka ZM 63 093 Kč
6. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Novoměstské sociální služby fyzická osoba Dodatek ke smlouvě o poskytování dom. zdrav. péče 115 Kč
15. 4. 2014 6. 1. 2017 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Město Votice Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08018851 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP Neuvedena
3. 8. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Jablonec nad Nisou Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby "OK Mostecká-Podhorská v Jablonci n.N." 358 160 Kč
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) ALKAT, z.s. Pověření k poskytování sociální služby-služby následné péče Neuvedena
19. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Blanka Krysmánková Město Kopřivnice pronájem nebytového prostoru 21 000 Kč
6. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Novoměstské sociální služby fyzická osoba Dodatek ke smlouvě o poskytování dom. zdrav. péče 115 Kč
14. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 6 k Dohodě o některých podmínkách při poskytování poštovních služeb Neuvedena
23. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Smlouva o poskytnutí služby 54 000 Kč
2. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole SOREX s.r.o. Objednávka č. 4070112/16 - Dodávka a montáž vzduchotechniky a chlazení 475 326 Kč
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Seznam.cz, a.s. propagace 599 101 Kč
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Uherskohradišťská nemocnice a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Objednávka číslo: 2161023283 80 323 Kč
12. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Okresní soud v Přerově ZAK PLUS - stavba s.r.o. úprava schodišťového prostoru budovy po policii 446 822 Kč
14. 10. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomate VI20172019055 9 955 000 Kč
9. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice na Františku M - PRO spol. s r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro licenci programového systému Taerget 2100 Professional 57 475 Kč
9. 9. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Státní veterinární správa E.ON Energie, a.s. Smlouva na dodávky elektřiny č. 9550905677 Neuvedena
4. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj SaNo CB s.r.o. Výkon TDI na akci "Sanace staré ekologické zátěželokality Bunkr 2 (objekt 17) a Bunkr 3 (objekt 16) na letišti České Budějovice" 540 870 Kč
20. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Hodonín Xova Film s.r.o. XOVA Film - MD film Smrt nad zlato 60 500 Kč
4. 7. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ZKP Kladno, s.r.o. BU červenec 2016 Neuvedena
5. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace K+S Czech Republic a.s. Kupní smlouva - sůl Neuvedena
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno APTUM, a.s. Objednávka ZM 10 260 Kč
31. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy DOMINIK CENTRUM s.r.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. Krátkodobý pronájem nebytových prostor Neuvedena
6. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno BARD Czech Republic s.r.o. Objednávka ZM 1 468 Kč
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Plzeň Medista spol. s r.o. Provádění PBTK 2ks osmometrů; po dobu 10 let; VZMR 42 350 Kč
12. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Královéhradecký kraj IBR Consulting, s.r.o. zajištění dodatečných služeb ve výkonu TDS a BOZP 53 586 Kč
1. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Odry Městská nemocnice v Odrách, p.o. Pověření a smlouva obecně hospodářského zájmu 1 732 462 Kč
17. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Hlinsko SONET Building s.r.o. Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení k rekonstrukci hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno. 239 580 Kč
15. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Praha-východ (Úřad práce České republiky) Tapiko, s.r.o. Dohoda SÚPM 94 380 Kč
30. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Oblastní charita Havlíčkův Brod Pověření k poskytování sociální služby-osobní asistence Neuvedena
30. 12. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň Diecézní charita Plzeň Smlouva o zajištění služeb - bezokladná humanitární pomoc, asistence cizincům 120 000 Kč
3. 1. 2017 6. 1. 2017 Detail smlouvy Muzeum hlavního města Prahy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Záchranný archeologický výzkum formou kontrolního dohledu při obnově vodovodního řádu "Rekonstrukce kanalizace Jungmannova", Praha 1. 603 016 Kč
30. 8. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace AMBRA - Group, s.r.o. Oprava omítek 86 878 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.