Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2483 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40,79 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy T & T HEYDAY s.r.o. Městská část Praha 11 Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č. 0874-14, ulice Opatovská, Praha 4 2 541 000 Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Telč Ing. Jan Heralecký \nH projekt - projekční a architektonická kancelář Smlouva o dílo na zpracování dokumentace akce "Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ul. Kostelnomyslovská" 227 480 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Beroun Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o zřízení služebnosti 227 589 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Oblastní charita Hradec Králové - Smlouva bezúplatná - darování věci movité Neuvedena
23. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace FutuReal s.r.o. Smlouva na zajištění pravidelných revizí a údržba slaboproudých systémů EPS, ERO, EZS, CCTV, STA v roce 2017 - Pod Juliskou 2151/7, Praha 6 241 964 Kč
23. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dlouhodobá objednávka č.1 ke smlouvě č.982607-1405/2016 o poskytnutí služeb HP Neuvedena
9. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí ARANEA SYSTEMS a.s. MZV ČR Černínský palác - stavební úprava místnosti 234 345 Kč
19. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Třinec Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právní pomoci 217 800 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj F O U N T A I N C S, spol. s r.o. Celoroční - FOUNTAINCS 80 000 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Městská část Praha 9 Souhlasné prohlášení Kovaříková 9 317 000 Kč
23. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze MĚSTSKÁ KNIHOVNA BEROUN Vzdělávání seniorů VU3V Neuvedena
21. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 19 PRO-CONSULT s.r.o. projektová dokumentace "Rekonstrukce části komunikace Toužimská v MČ Praha 19 " 1 010 350 Kč
9. 3. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ND test, s.r.o. Měření svarových spojů ultrazvukem na mostu přes Lochkovské údolí (v roce 2016) 231 110 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Teplárna České Budějovice, a.s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 S., o registru smluv objednávka- dodávka technických plynů r. 2017 Neuvedena
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SSKT s.r.o. břit AB Bohemia PSH 300-4 2 sady břit plast žlutý 1 sada 30 557 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Explosia a.s. XXXXXXXXXX Nákup pomocného materiálu Neuvedena
9. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Národní technické muzeum ARTPROTECT s.r.o. Mikropískovačka Resko Airblaster II 68 063 Kč
5. 1. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace SmVak, a.s. Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod Neuvedena
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vysoké Mýto VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. Městské kulturní akce 2016 1 355 000 Kč
15. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav H-INTES s.r.o. Smlouva o dílo - Demolice objektů v ul. Ptácká čp. 54, 98 v MB 2 183 622 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Roman Kounický Město Vlašim Nájemní smlouvy 102 240 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  2. NUVIA a.s.
uveřejnění objednávky v registru smluv 2117620001 251 922 Kč
21. 9. 2015 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Židlochovice STOPRO servis s.r.o. Smlouva o dílo - Pravidelný úklid MěÚ, nám. Míru 152, Židlochovice 18 513 Kč
29. 3. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova DERS s. r. o. 3.LF UK – Servisní smlouva:Aplikační moduly VERSO a OBD, servisní podpora-dodatek č.1 149 487 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Kriftovi Petr MUDr. a Hana MUDr. Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 727/1, 727/2, 727/5, 728/1 v k. ú. Pisárky Neuvedena
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Králová Jaroslava Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 727/1, 727/2, 727/5, 728/1 v k. ú. Pisárky Neuvedena
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova DERS s. r. o. 3.LF UK – Servisní smlouva:Aplikační moduly VERSO a OBD, servisní podpora-dodatek č.2 149 487 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s.
  1. ACE European Group Ltd, organizační složka
  2. Slavia pojišťovna a.s.
Pojistná smlouva - provozní odpovědnost 8 082 600 Kč
5. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Adam Toncar Dodatek k smlouvě s lektorem anglického jazyka Neuvedena
15. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. Hlavní město Praha
  2. Hlavní město Praha
bezplatné vypůjčení pozemků pro stavbu: "Oprava tubusu metra mezi stanicemi RZ-ČM" Neuvedena
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Státní fond dopravní infrastruktury Obec Vendryně Dodatek č. 199/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 881 000 Kč
29. 6. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR EXACT ING, s.r.o. D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II.etapa - Projektová dokumentace pro opravy polních cest 61 710 Kč
30. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště - Tachov (Úřad práce České republiky) OLDSTAJ s.r.o. Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 60 000 Kč
1. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí Edenred CZ s.r.o. Stravenky pro regionální pracoviště (AVISme 2016000506) 104 000 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1600032080 Neuvedena
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Medela-péče o seniory o.p.s. Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1600032055 Neuvedena
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze ASIANA, spol. s r.o. letenky 100 055 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. L.E.S. CR spol. s r.o. Objednávky 605 000 Kč
29. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Asseco Central Europe, a.s. Předmětem smlouvy č. 4100046018 je zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR. 2 030 800 Kč
23. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Sociální služby města Jičína Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.