Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2483 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40,79 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 9. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. Prováděcí smlouva č. 2016_071 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Mikrosoft ze dne 1.12.2014 Neuvedena
1. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí Edenred CZ s.r.o. Stravenky pro regionální pracoviště (AVISme 2016000506) 104 000 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Bílovec FC Bílovec smlouvy připravované odborem kultury a sportu - Smlouva č. 8/2017/KaS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bílovce 380 000 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy PREGOTUX s.r.o. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Prodej vyřazených tramvají 260 000 Kč
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 4 k Dohodě o podm. podávání pošt. zás. Balík Do ruky č. 982807-0689/2014 Neuvedena
14. 11. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Karel Heřmanovský dodatek k pachtovní smlouvě 18 477 Kč
3. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav ŘLP ČR s.p. - Nájemní smlouva - pronajímatel-dlouho - sjednání nájmu Neuvedena
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad vlády České republiky František Lebeda – Per Partes Kupní smlouva o dodávce papíru Xerox Colotech+ 231 776 Kč
21. 10. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Středočeský kraj Havlíček Miloslav smlouva směnná na pozemky v k.ú. Benešov u Prahyuzavírané mezi SK, manžely Miloslavem a Blankou Havlíčkovými a p. Miloslavem Havlíčkem 69 743 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Město Jáchymov Dodatek č.2 ke Smlouvě o prodeji poštovních cenin č. 982307-0230/2011 60 500 Kč
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SUEZ Využití zdrojů a.s. Odpady 33 386 Kč
23. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Žatec Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Žatce 229 900 Kč
14. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) EKOSTAV - MORAVIA, a.s. Dodatek úklidové práce Krp Ostrava 342 172 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy RWE GasNet, s.r.o. Město Poděbrady Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. - Reko MS Poděbrady - Dr. Kryšpína 153 897 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Roman Kounický Město Vlašim Nájemní smlouvy 102 240 Kč
29. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. Kupní smlouva 1 105 001 Kč
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik města Olomouce, a.s. INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. SOD - oprava soc. a zřízení a kanalizace v hale denní údržby autobusů 295 724 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ZO ČSOP Třeboň Spolupráce na společných projektech 35 138 Kč
21. 10. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Středočeský kraj Havlíček Miloslav smlouva směnná na pozemky v k.ú. Benešov u Prahyuzavírané mezi SK, manžely Miloslavem a Blankou Havlíčkovými a p. Miloslavem Havlíčkem 69 743 Kč
23. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Silektro Praha s.r.o. - Dodav. kupní sml. krátkodobá-INV-STRO - Dodávka a montáž UPS 318 490 Kč
2. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982807-3484/2016 Neuvedena
27. 6. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Muzeum východních Čech v Hradci Králové Univerzita Hradec Králové Smlouva o výpůjčce Neuvedena
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Strakonice Vítězslav Zdvihal pronájem nebytového prostoru 12 342 Kč
23. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ PRIMA, akciová společnost Modernizace kuchyně a jídelny 15 373 821 Kč
1. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Zogal Union s.r.o. Smlouvou o podnájmu nájemce přenechává podnájemci do dočasného užívání parc.č. st. 578/2 zast. plocha o výměře 463 m2 v k.ú. Předmostí za účelem jejího využití pro skladování posypové soli. Neuvedena
21. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu Nákup programu 900 000 Kč
27. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Stodská nemocnice, a.s. Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Smlouva o poskytování služeb - údržba informačního systému Neuvedena
14. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Vyšší odborná škola,Střední škola,Centrum oddborné přípravy,Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Stanislav Návrat Rekonstrukce sociálního zařízení, Angela Kančeva 2506, Tábor 2 313 562 Kč
29. 7. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Statutární město Brno
  1. H.P.
  2. Bytové družstvo Merhautova 194, 196, 198
+1 dodavatel
dohoda Neuvedena
5. 10. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. T.S.BOHEMIA a.s. Objednávka PC komponentů pro žáky Neuvedena
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Bílovec Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec smlouvy připravované odborem kultury a sportu - Smlouva č.4/KaS/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bílovec Neuvedena
25. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace Le Cheque Déjeuner s.r.o. Smlouva o dodávce stravovacích poukázek VZ-644/2016 (doba plnění od 1.12.2016 na dobu 3let, nebo do vyčerpání) Neuvedena
15. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Michal Strnad Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Neuvedena
5. 10. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Břeclav TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. Objednávka zpracování nákupních a administrativních procesů 120 274 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace AUDY s.r.o. Rámcová smlouva - dodávka klozetových křesel, sprchovacích klozetových křesel a koupacích lůžek 490 552 Kč
29. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Lesy České republiky, s.p. - Nájemní smlouva - nájemce-dlouhodobá - sjednání nájmu pozemku 103 Kč
21. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 19 PRO-CONSULT s.r.o. projektová dokumentace "Rekonstrukce části komunikace Toužimská v MČ Praha 19 " 1 010 350 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. PPG Deco Czech a.s. Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě Neuvedena
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace Tomáš Klein Kancelářský nábytek 64 812 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Bílovec Školní sportovní klub Bílovec smlouvy připravované odborem kultury a sportu - Smlouva č. 3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bílovce Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.