Hledání v registru smluv


Nalezeno 2388 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40,4 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Úřad Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 Radim Neuwirth Kupní smlouva na nábytek 155 714 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy PSI CRO Czech Republic s.r.o. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Smlouva o klinickém hodnocení 659 835 Kč
3. 10. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje CleverMaps, a.s. Pilotní projekt majetkoprávního vypořádáni pozemků 2 335 300 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1600032087 Neuvedena
25. 1. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Vojenský technický ústav, s.p. VUES Brno s.r.o. Soupravy generátorů a regulátorů - dodatek č. 2 2 170 135 Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Smlouva o provedení výzkumu a vývoje projektu Plasty, kovy a technologie v automobilovém průmyslu - podprojekt Plasty, část Technologie spojování lepením a vulkanizací 1 210 000 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy VESELÝ MIROSLAV Město Hodonín Kupní smlouva - M. V. 7 260 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Strmisková Jana Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 727/1, 727/2, 727/5, 728/1 v k. ú. Pisárky Neuvedena
11. 11. 2015 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR E.ON Distribuce, a.s. D3 0310/I Úsilné - Hodějovice SO 405 Neuvedena
7. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Pavel Danihelka - Toncart soubor tonerů do tiskáren 252 890 Kč
10. 10. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Světlo Domov pro seniory Světlo Objednávka - Oprava havarijného stavu kanalizace a oprava nefunkčního odvětrání na DZR v Drhovli 135 087 Kč
7. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace innogy Energie, s.r.o. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu Neuvedena
4. 10. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. Pradědem příspěvková organizace Vzdělávání seniorů VU3V Neuvedena
8. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) Veolia Energie ČR, a.s. Dodatek- poskytování záloh 2017 517 700 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství SEFIRA spol. s r.o. Smlouva o poskytnutí časově neomezené licence k užívání softwaru „OBELISK TRUSTED ARCHIVE (AVISme SML:16/7700/0323) (AVISme 2016001624) 743 424 Kč
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy LOM PRAHA s.p. Obchodní tajemství Kupní smlouva Neuvedena
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s. D55, 5505 Otrokovice, obchvat JV, akt. DÚR/IČ, akt DSP/IČ, TP 3 693 888 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SERVIND s.r.o. barvy- 0006570009 125 305 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace JR Soft s. r. o. dodávka toneru 2 783 Kč
6. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Porr a.s. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. pronájem kryté plochy pavilonu 60 500 Kč
23. 9. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy DOZNA s.r.o. realizační a údržbové práce na DZ a dopravně-bezpečnostních zařízeních 121 000 Kč
27. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo průmyslu a obchodu WATREX Praha, s.r.o. poskytnutí účelové podpory 18 777 990 Kč
14. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Moravská galerie v Brně Tiskárna Didot, spol. s r.o. smlouva na tisk 193 493 Kč
1. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Objednávka léčiv_1.1.2017 347 497 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Vlastimil Štěpán 17/SML0028/SoPP/SV_projekt TRANSFER 249 600 Kč
28. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) LEKTRANS s.r.o. Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 78 000 Kč
16. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Opava (Úřad práce České republiky) Ing. Gerhard Polák Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-SZ-485/2016 108 900 Kč
16. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Megger CZ s.r.o. Kupní smlouva „Dodávka měřícího můstku pro metalické kabely“ 298 870 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o. Rámcová kupní smlouva na dodávky sippingu. 597 704 Kč
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Velkoobchod MILDRA, spol. s.r.o. dodávky zboží Neuvedena
1. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí Edenred CZ s.r.o. Stravenky na prosinec Praha (AVISme 2016000504) 606 000 Kč
2. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Palác Trnitá Brno a.s. Teplárny Brno, a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - příprava nové investice, HV přípojky, centr. VS, TV rozvodů a předávacích stanic tepla Neuvedena
12. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR INFRAM a.s. D10 Březina most 10-036.1a2 a 10-037.1a2 TDI + BOZP 1 920 633 Kč
23. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Centrum výzkumu Řež s.r.o. NANOMAX s.r.o. Kupní smlouva - víceúčelové držáky pro HR-STEM 6 427 520 Kč
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Pověření k poskytování sociálních služeb (krizová pomoc) Neuvedena
1. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Ing. Petr Máj Údržba výpočetní techniky a programového vybavení poskytovatelem pro potřeby odběratele. Neuvedena
22. 12. 2009 5. 1. 2017 Detail smlouvy Společenství pro dům čp. 2830, Tábor BYTES Tábor s.r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
28. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. objednávka-léky 153 163 Kč
22. 9. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Petr Hanzl realizační a údržbové práce na DZ a dopravně-bezpečnostních zařízeních 121 000 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy sanofi - aventis, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 80 092 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.