Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 2483 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40,79 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Třinec Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování právní pomoci 217 800 Kč
29. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Asseco Central Europe, a.s. Předmětem smlouvy č. 4100046018 je zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR. 2 030 800 Kč
29. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Příkazní smlouva na koordinátora BOZP 173 030 Kč
24. 8. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. Revize TKP 2 - Příprava staveniště 143 990 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav Oblastní charita Hradec Králové - Smlouva bezúplatná - darování věci movité Neuvedena
1. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace CBA NUGET s.r.o. Rámcová kupní smlouva - dodávka potravin Neuvedena
1. 10. 2012 5. 1. 2017 Detail smlouvy Zemědělská společnost Zalužany a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR nájemní smlouva K B Z 80 976 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s.
  1. ACE European Group Ltd, organizační složka
  2. Slavia pojišťovna a.s.
Pojistná smlouva - provozní odpovědnost 8 082 600 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze ASIANA, spol. s r.o. letenky 100 055 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova DERS s. r. o. 3.LF UK – Servisní smlouva:Aplikační moduly VERSO a OBD, servisní podpora-dodatek č.2 149 487 Kč
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Medela-péče o seniory o.p.s. Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1600032055 Neuvedena
21. 9. 2015 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Židlochovice STOPRO servis s.r.o. Smlouva o dílo - Pravidelný úklid MěÚ, nám. Míru 152, Židlochovice 18 513 Kč
15. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno REPROSERVIS CZ, s.r.o. Nákup černobílých multifunkcí A3 listopad, (OMI 2016/122) 220 650 Kč
1. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Smlouva o poskytování ubytování a služeb 115 200 Kč
5. 1. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace SmVak, a.s. Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod Neuvedena
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Telč Ing. Jan Heralecký \nH projekt - projekční a architektonická kancelář Smlouva o dílo na zpracování dokumentace akce "Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ul. Kostelnomyslovská" 227 480 Kč
23. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace FutuReal s.r.o. Smlouva na zajištění pravidelných revizí a údržba slaboproudých systémů EPS, ERO, EZS, CCTV, STA v roce 2017 - Pod Juliskou 2151/7, Praha 6 241 964 Kč
22. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Evolution Films s.r.o. DODATEK č.1 - Koprodukční smlouva 6 974 290 Kč
30. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Úřad práce České republiky) SERVISBAL OBALY s.r.o. Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu POVEZ II 73 476 Kč
15. 2. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno\nMěstská část Brno - sever FALTON , spol. s r.o. Oprava střechy na BD Cejl 68 v Brně 5 954 740 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně - kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) Credit Marketing, s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ 107 963 Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHARMOS, a.s. objednávka-léky 98 009 Kč
5. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  1. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  2. NUVIA a.s.
uveřejnění objednávky v registru smluv 2117620001 251 922 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Městská část Praha 9 Souhlasné prohlášení Kovaříková 9 317 000 Kč
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady UCB BIOSCIENCES GmbH Smlouva o klinickém hodnocení léčiva 209 015 Kč
9. 3. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR ND test, s.r.o. Měření svarových spojů ultrazvukem na mostu přes Lochkovské údolí (v roce 2016) 231 110 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Univerzita Karlova D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice Zpracování 2D numerických modelů stability násypu dáln 95 590 Kč
3. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Králová Jaroslava Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 727/1, 727/2, 727/5, 728/1 v k. ú. Pisárky Neuvedena
18. 8. 2010 5. 1. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 BYTES Tábor s.r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
4. 1. 2017 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Krnov POLAR televize Ostrava, s.r.o. Licenční smlouva 503 360 Kč
15. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav H-INTES s.r.o. Smlouva o dílo - Demolice objektů v ul. Ptácká čp. 54, 98 v MB 2 183 622 Kč
20. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vysoké Mýto VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. Městské kulturní akce 2016 1 355 000 Kč
29. 3. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova DERS s. r. o. 3.LF UK – Servisní smlouva:Aplikační moduly VERSO a OBD, servisní podpora-dodatek č.1 149 487 Kč
3. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno STRMA s.r.o. Nákup laserových tiskáren listopad, (OMI 2016/115) 237 493 Kč
13. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 10 SoftwareONE Czech Republic s.r.o. upgrade licence VMware, roční podpora Basic 260 315 Kč
15. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. Hlavní město Praha
  2. Hlavní město Praha
bezplatné vypůjčení pozemků pro stavbu: "Oprava tubusu metra mezi stanicemi RZ-ČM" Neuvedena
30. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Oblastní charita Pelhřimov Pověření k poskytování sociálních služeb (poradna) Neuvedena
20. 12. 2016 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy FCC Česká republika, s.r.o. Provozní systém registru smluv (Vězeňská služba České republiky) Smlouva o zařazení odsouzených do práce - dodatek č.2 Neuvedena
4. 11. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. I/3 Č.Budějovice, most ev.č. 3-106 Neuvedena
19. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Marek Zikmund I/35 Liberecký tunel - údržba SSZ 2017 261 263 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka