Hledání v registru smluv

Prohledáváme jak metadata (informace o smlouvě), tak samotné texty smluv. Hledejte IČO, datové schránky, jména firem, jména lidí a úředníků anebo obsahu a tématu smlouvy.

Hledání politiků a dalších osob

Prohledáváme databázi současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku. Politiky hledáme podle jména (s i bez diakritiky). Stačí začít psát a začneme vám průběžně nabízet nejvhodnější osoby.

Politici a osoby podle příjmení

A Á B C Č D E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W Z Ž

Prohledávání transakcích na transparentních účtech

Prohledáváme transakce na transparentních účtech politických stran a hnutí, politických osob a vybraných organizacích. Můžete hledat jména firem, jména osob, čísla účtů a podobně.


Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 414 výsledků

Celková cena nalezených smluv 332,22 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 11. 2216 22. 12. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy Petr Hák Objednávka 105 028 Kč
16. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Radim Reniers Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu T.G.Masaryka 5/35 ve Svitavách - SO 02 Zateplení půdního prostoru 884 689 Kč
11. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Neuvedena
10. 10. 2017 16. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy HEJDUK CZ s.r.o. Objednávka - Technický dozor investora na akci Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy 111 320 Kč
10. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy KRATĚNA s.r.o. Zatravnění discgolfového hřiště 80 000 Kč
9. 10. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy B M H spol. s r.o. Smlouva o dílo - Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy 9 175 683 Kč
9. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy AKVAMONT Svitavy s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - "Regenerace panelového sídliště u nádraží - II. etapa" 3 118 935 Kč
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
4. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. oprava střechy 303 535 Kč
4. 10. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy SPORTES Svitavy s.r.o. Objednávka - úklid černé skládky za Komunitní kompostárnou Svitavy 100 000 Kč
3. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na projekční práce "Bezbariérové chodníky Svitavy, IV. etapa" 101 640 Kč
2. 10. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Svitavy Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. Oprava střechy 303 535 Kč
2. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o. Oprava oplechování střechy 179 975 Kč
27. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
27. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Jitřenka-Zlatá studna, s.r.o. Město Svitavy smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - prostory sloužící podnikání v objektu náměstí Míru 104/22 ve Svitavách 841 797 Kč
27. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Oldřich Šišmiš Město Svitavy smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - prostor sloužící podnikání v objektu náměstí Míru 118/48 ve Svitavách 234 256 Kč
26. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy KPV SYSTÉM s.r.o. Provedení stavby "Stavební úpravy objektu Tovární 28 ve Svitavách" 11 028 895 Kč
26. 9. 2017 3. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Dohoda o převodu účastnických smluv (pro RS) Neuvedena
26. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy GARDEN PLAST spol. s r.o. Výměna oken - Městské muzeum a galerie Máchova alej 293/1, Svitavy 238 854 Kč
25. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Martin Valeš Technický dozor stavby Stavební úpravy Tovární 677/28, Svitavy 235 950 Kč
22. 9. 2017 Zneplatněná smlouva Detail smlouvy Město Svitavy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Neuvedena
22. 9. 2017 2. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Ing. Pavel Šimek, FLORART - Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu Smlouva o dílo - Strategický plán rozvoje systému zeleně města Svitavy - Zelené cesty městem Neuvedena
21. 9. 2017 21. 9. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
20. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Město Svitavy smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - služebnost vedení inženýrských sítí na pozemcích v katastrálním území Svitavy-předměstí 50 250 Kč
19. 9. 2017 3. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Dohoda o převodu účastnických smluv (pro RS) Neuvedena
19. 9. 2017 19. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy HEJDUK CZ s.r.o. Příkazní smlouva technický dozor investora na akci Kanalizace a vodovod - areál objektu T.G.Masaryka 5/35 Svitavy 130 680 Kč
19. 9. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o. Objednávka prodloužení chodníku restaurace U Zubra 111 906 Kč
18. 9. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Městské muzeum a galerie ve Svitavách Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Neuvedena
15. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo na vypracování PD DUR - Veřejné osvětlení na ulicích Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách 145 200 Kč
15. 9. 2017 19. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Merit Bau CZ a.s. Smlouva o dílo - stavební práce Kanalizace a vodovod - areál objektu T.G.Masaryka 5/35 Svitavy 2 862 454 Kč
13. 9. 2017 14. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o. Objednávka rekonstrukce chodníku ulice Sokolovská - zámková dlažba, akce: Manipualční pruh II/366 133 709 Kč
13. 9. 2017 14. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o. Objednávka na stavební práce, rekonstrukce polorozpadlé kanalizace ul. Sokolovská (akce Manipulační pruh II/366) 132 397 Kč
13. 9. 2017 14. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Kamil Kyanka Smlouva o dílo 198 872 Kč
12. 9. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o. Smlouva o dílo na vypracování územní studie ploch rodinné rekreace ve městě Svitavy 101 640 Kč
12. 9. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Dotace městu Svitavy 1 464 100 Kč
11. 9. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy SPORTES Svitavy s.r.o. Město Svitavy smlouva o podmínkách provedení stavby - rozšíření sítě wifi uvnitř budovy tribuny na Svitavském stadionu 62 242 Kč
11. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy INTERTECH PLUS s.r.o. Objednávka dodávka a montáž sportovního povrchu CONIMAT safe instalované na dětském hřišti ul. Neumannova 238 322 Kč
8. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Dohoda o převodu účastnických smluv (pro RS) Neuvedena
7. 9. 2017 8. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Ulehla Ivan s.r.o. Smlouva o dílo "Chodník Parkem patriotů" 1 105 636 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka