Hledání v registru smluv


Nalezeno 236592 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1,16 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Úřad Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 6. 2015 18. 1. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR E.ON Distribuce, a.s. R3 0311 - SO 410 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy 623 644 Kč
13. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s.r.o Poskytování recepční a strážní služby 200 000 Kč
30. 10. 2008 18. 1. 2017 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s.r.o. změna platnosti smlouvy a změna ceny za službu 22 385 Kč
27. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Katastrální úřad pro Pardubický kraj INDEX NOSLUŠ s.r.o. Dočasné přidělování zaměstnanců 829 Kč
9. 11. 2015 18. 1. 2017 Detail smlouvy Český úřad zeměměřický a katastrální O2 IT Services s.r.o. Smíšená smlouva – rozvoj ISKN – Dílčí smlouva č. 1 7 368 334 Kč
9. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Zeměměřický úřad ADAST MAXIMA MACHINERY CZ s.r.o. Oprava řezačky MAXIMA 115-2T Neuvedena
11. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. STAVBA PRAHA družstvo Oprava sociálního zařízení v 1.NP budovy D 117 847 Kč
13. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Novoměstské sociální služby Fyzická osoba - občan Dodatek ke smlouvě o poskyt. peč. služby 115 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Novoměstské sociální služby Fyzická osoba - občan Dodatek ke smlouvě o poskyt. peč. služby 157 Kč
18. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Státní fond dopravní infrastruktury Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka stravenek pro zaměstnance SFDI na 1. pololetí roku 2017 854 768 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Domov seniorů TGM, příspěvková organizace Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních poskytujících pobytové služby 2017 Neuvedena
19. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav DATmoLUX a.s. Zajištění opravy svítidel Neuvedena
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví SEN pro SEN, s.r.o. Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních poskytujících pobytové služby 2017 Neuvedena
28. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav E.ON Energie, a.s. Smlouva o sdružených dodávkách plynu Neuvedena
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Statutární město Frýdek-Místek Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23571331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky Neuvedena
18. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s. Zveřejnění smlouvy: Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/KHE/2017 20 000 Kč
15. 11. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy VAE THERM, spol. s r.o.
  1. VAE THERM, spol. s r.o.
  2. Základní škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace
Smlouva o nájmu tepelných zařízení a místností č. 8/2016 Neuvedena
26. 9. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 20 PEKO spol. s r.o. Smlouva o dílo - Mezilesí 2056 a 2057 - odvětrání chráněných únikových cest 991 774 Kč
27. 9. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 20 PEKO spol. s r.o. Smlouva o dílo - MŠ Chodovická – vstupní rampa 677 289 Kč
15. 11. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy VAE THERM, spol. s r.o.
  1. VAE THERM, spol. s r.o.
  2. Základní škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace
Smlouva o dodávce tepelné energie č.8/2016 480 000 Kč
18. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Vodárenská Svitavy s.r.o. Kamstrup A/S - organizační složka objednávka dodávky vodoměrů 262 091 Kč
22. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení Olfin Car s.r.o. Smlouva o poskytování servisních služeb - servis vozidel pro OSSZ Rychnov nad Kněžnou Neuvedena
22. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení Autocentrum BARTH a.s. Smlouva o poskytování servisních služeb - servis vozidel pro OSSZ Chrudim a OSSZ Pardubice Neuvedena
27. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Ing. Josef Vítek, MBA Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. ABA-S-714/2016 163 350 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  1. TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.
  2. U N I P R E S S spol. s r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na tisk a dopravu 899 950 Kč
20. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vítkov Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Smlouva o dodávce tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
18. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Strakonice Veřejné zakázky s.r.o. Zajištění zadávacího řízení akce: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice 175 450 Kč
19. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy eCENTRE, a.s. Město Říčany Smlouva o poskytování služeb - portál Aukční nákupy 70 000 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Autopneu Urban s.r.o. Nákup letních a zimních pneumatik 332 871 Kč
2. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy CENTRA a.s. Městská část Praha 5 Ošetření uliční fasády domu Lidická 251/34, Praha 5 - úprava textu objednávky 109 910 Kč
13. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Poděbrady Komfort Logistik s.r.o. Objednávka reklamy na vozidlo Senior taxi 72 000 Kč
19. 10. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace Amper Market, a.s. Dodávka silové elektřiny. 800 Kč
19. 10. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace Amper Market, a.s. Dodávka silové elektřiny. 800 Kč
20. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Vítkov Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace Smlouva o dodávce tepla a teplé užitkové vody Neuvedena
9. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Drážní úřad Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodatek č.17 k nájemní smlouvě vs 6338005308 621 555 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Jiří Karbus Město Česká Lípa Prodej pozemku p .č. 4070/4 v k. ú. Česká Lípa 231 700 Kč
15. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Kuřim AQUA PROCON s.r.o. SOD vyhotovení PD - "Kuřim, vodojem II - rkce armaturní komory a technologie" 617 100 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o. Pospíšilova 1693 - voda 139 623 Kč
17. 1. 2017 18. 1. 2017 Detail smlouvy Město Trutnov ASC HB, a.s. Smlouva na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje - dodatek č. 10 Neuvedena
10. 12. 2015 18. 1. 2017 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Statutární město Frýdek-Místek Smlouva č. 23571331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 4 749 886 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.