Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 376417 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1,65 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
31. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice Exver Food, spol. s r.o. Rámcová smlouva o dodávkách zboží Neuvedena
8. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Výrobní dokumentace shrabovacího zařízení Neuvedena
1. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Norwegian Institute for Water Resea VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Partnerská smlouva - projekt 7F16021 "JOINTWATER" 778 000 Kč
27. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Grantová agentura České republiky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 16-02410Y Neuvedena
31. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MCAE Systems, s.r.o. Smlouva založená z objednávky č.3571300258 - licence k SW 180 000 Kč
13. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SolidVision, s.r.o. Smlouva založená z objednávky č.3571300430 - pořízení licence k SW 120 032 Kč
21. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Studium mazacího filmu a tření za specifických provozních podmínek Neuvedena
21. 12. 2004 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Synerga a.s. Servisní a preventivní práce na zařízení Neuvedena
28. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Vývoj a výroba prototypu odlitku Neuvedena
4. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření kovových a plastových nátrubků Neuvedena
23. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikita Kaplan - ELEKTRO Smlouva založená z objednávky č.3571300698 - oprava tepelného čerpadla 150 839 Kč
22. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HUMUSOFT, spol. s r.o. Poskytnutí udržovacího poplatku pro licence SW MATLAB 374 707 Kč
24. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ X-Winder Smlouva založená z objednávky č.3571300371 - koupě stojanu na křížové navíjení vláken 96 398 Kč
29. 7. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ AutoCont CZ a.s. Kupní smlouva - dodávka 6 ks blade modulů 1 159 059 Kč
13. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ proměřování účinnosti rekuperačních povrchových tepelných výměníků Neuvedena
16. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ AutoCont CZ a.s. Smlouva založená z objednávky č.3571300732 - koupě mobilních telefonů 74 420 Kč
23. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ K.E.I. Group, s.r.o. Rámcová smlouva o dodávkách Škoda originálních dílů a servisních služeb č. 18586/2017/00 484 000 Kč
22. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ JM Klima, s.r.o. Dodávka klimatizací do kanceláře a serverovny 160 493 Kč
5. 9. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Stanovení mechanických kmitů převodových ústrojí Neuvedena
30. 8. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dřevozpracující výrobní družstvo Dodávka nábytku pro FIT VUT v Brně 411 681 Kč
23. 8. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TOPSTAV s.r.o. Dod. č. 1 - VUT – sportovní areál, budova MACHINA, odstranění příčin zavlhání v západní části objektu. 518 415 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Pharmos, a.s. Kupní - léčiva Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Ministerstvo obrany ČR rozhodnutí Neuvedena
20. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Siemens Healthcare, s.r.o. Kupní - léčiva Neuvedena
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Nejvyšší soud Mgr. František Kocman Objednávka - kancelářský nábytek do kanceláře č. 136 63 500 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Obec Lhotka u Radnic Obec Lhotka u Radnic Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2 480 Kč
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Muzeum hlavního města Prahy POMPEI s.r.o. Výroba 8 ks stojanů s mapkou návštěvnických objektů MMP - do 8 objektů muzea 229 706 Kč
23. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví DOP - HC s.r.o. Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních poskytujících pobytové služby 2017 Neuvedena
14. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ACTIVE GUIDE, s.r.o. Smlouva o zájezdu 291 720 Kč
14. 12. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ACTIVE GUIDE, s.r.o. Smlouva o zájezdu 355 500 Kč
7. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s. Kurz moderního vaření pro kuchařky celé organizace Neuvedena
16. 9. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Satcom Praha s.r.o. Městská část Praha 10 smlouva o nájmu - Pronájem nebytového prostoru 180 073 Kč
16. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 10 ELVOSTAV a.s. objednávka - reko bytového jádra 114 000 Kč
22. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 15 Insastav s.r.o. OBJ-2017-50076 Oprava havarijního stavu zastřešení pergoly na objektu Herbenova 738, Praha 10 84 123 Kč
25. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Grantová agentura České republiky České vysoké učení technické v Praze Smlouva o poskytnutí dotace 4 144 250 Kč
26. 1. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Abbott Laboratories, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Přístroj pro imuno-diagnostiku ARCHITECT i2000 a AxSYM (v.č. 15905) pro Krevní centrum Neuvedena
21. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Karviná
  1. Obec Petrovice u Karviné
  2. Obec Zebrzydowice
+2 další dodavatelé
o partnerství - Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (OR-OSP) Neuvedena
19. 10. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy Farní charita Litoměřice Město Litoměřice Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2737 vč. stavby č.p. 918 v k.ú. Litoměřice 2 837 547 Kč
27. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Město Uherský Brod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, odběrné místo č. 8104-0123-0000 84 000 Kč
21. 11. 2016 27. 2. 2017 Detail smlouvy MěÚ Nepomuk MUDr. Jaroslav Zdařil Smlouva o nájmu nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, MUDr. Jaroslav Zdařil 33 996 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.