Hledání v registru smluv

Máme sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 486152 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2,01 bil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace Natáčení 129 864 Kč
3. 1. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dodatek č. 1 ke smlouvě o výzkumu - odvádění a čištění odpadních vod Neuvedena
7. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Smlouva z objednávky OBP 17 - 100146 Neuvedena
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Úřad pro technickou normalizaci, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Řešení normalizačních úkolů Neuvedena
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zpracování projektu úpravy chodníku - obec Střelice, u hasičské zbrojnice Neuvedena
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Obec Vodochody VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zpracování znaleckého posudku v rámci stavby "Vodochody-Hoštice, kanalizace a ČOV" 266 200 Kč
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zpracování PD - Střelice, oprava chodníků na ul. Ant. Smutného Neuvedena
21. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa nemovitostí Praha 2, a.s. MONTYFAJ, s.r.o. oprava terasy Budečská 26 72 540 Kč
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Jiří Korynta výměna plynového kotle Trojická 11 80 431 Kč
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Jiří Korynta výměna kotle Anglická 3 86 338 Kč
29. 9. 2016 24. 4. 2017 Detail smlouvy Obec Bohostice Obec Bohostice Opěrný tars včetně zábradlí, obruby a zámkové dlažby 218 127 Kč
7. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 Petr Pospíšil Smlouva o zotavovací akci pro děti č. 43743 137 710 Kč
14. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Statutární město Brno Slouva o zřízení věcného břemene 81 000 Kč
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Kolín Stavební firma Pazdera s.r.o. Smlouva o dílo na akci: "Revitalizace parkánu MSD" 4 128 934 Kč
23. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Občanské sdružení Melius, z.s. Terénní osobní asistence 302 500 Kč
23. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a nevidomých.; Sociálně terapeutické dílny pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany. 1 331 000 Kč
23. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha ESET - HELP, z. s. Komunitní terénní tým; Centrum denních aktivit - Klub Hekrovka; Podpora zaměstnávání; Chráněné bydlení 2 061 840 Kč
23. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha SPOLEČNOU CESTOU z.s. Občanská poradna Společnou cestou; Aktivizace rodin Společnou cestou 617 100 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Asistence, o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 5 300 000 Kč
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 198 000 Kč
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Nájemní smlouva č. 2938500117 o nájmu prostor 422 353 Kč
24. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TRAIL Servis a.s. Smlouva o dílo „Oprava přejezdů v TÚ Kolín – Ledečko“ 2 421 390 Kč
29. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Obec Zákolany Smlouva o nájmu nebytových prostor, VS 6458002117 12 759 Kč
24. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ALKAL BATERIE spol. s r. o. Smlouva o dílo „Oprava akumulátorových baterií ŽST Stránčice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591“ 1 654 044 Kč
24. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Energie - stavební a báňská a.s. Smlouva o dílo č. E295-S-583/2017 793 977 Kč
22. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Sedmibarevno z.ú. Sedmibarevo 741 730 Kč
22. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z.p.s. Sociální rehabilitace 767 140 Kč
30. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY, z.ú. Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Nízkoprahový klub Pacific 1 764 180 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z.p.s. Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 1 171 000 Kč
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 1 779 000 Kč
28. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 302 500 Kč
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha O2 IT Services s.r.o. dodávka licencí dle přílohy č. 1 7 321 452 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Člověk v tísni, o. p. s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 1 901 000 Kč
13. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 1 600 000 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 1 502 000 Kč
19. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Centrum MARTIN o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 2 131 000 Kč
20. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Město Kolín TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na sportovní činnost klubu 179 920 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Centrum ALMA, z.ú. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 540 000 Kč
12. 4. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha BONA, o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 8 565 000 Kč
22. 3. 2017 24. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahový klub Vrtule 486 420 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.